Loading content ...

Telefoon: +31 202 415 730

Bel ons voor vragen of advies

Blog

Blockchain: maakt een gelijke verdeling van rijkdom mogelijk

blockchain-verdeling

Geschreven door Robert Overweg

Er komt een golf aan van nieuwe bedrijven waar het delen van de omzet met de gebruikers in de kern van de bedrijven geborgd zit. Hun visie is in code vastgelegd in smart contracts die draaien op een blockchain protocol. Ik voorzie een mogelijkheid dat deze bedrijven op den duur nieuwe economische modellen creëren, ondersteund door technologie en een visie voor een eerlijker systeem.

Alhoewel de dominante platformen Facebook, Youtube, Google en Instagram nog steeds groter worden verandert het sentiment richting hen. Aangewakkerd door schandalen en nieuwe verwachtingen van de consument. Als consumenten verandering willen en bedrijven met nieuwe visie en technologie hierop kunnen inspelen. Dan zou deze nieuwe golf van bedrijven, die focussen op een eerlijke verdeling zomaar eens heel succesvol kunnen worden.

Ongelijk verdeelde rijkdom en de veranderende zeitgeist.

In de huidige situatie nemen de grote tech platformen het leeuwendeel van het geld uit de markt als het aankomt op advertenties, zoeken en content. De gebruikers van deze diensten ontvangen weinig tot niets van de inkomsten die via hen verdiend worden. Je zou kunnen zeggen content in ruil voor likes, views en dopamine hits.

Google haalde naar schattingen in 2016 met Youtube $12 miljard aan omzet binnen, enkel de hele grote Youtube sterren worden met een minuscuul deel hiervan beloond. Recentelijk heeft Youtube het limiet zelfs verhoogd van het aantal views dat je nodig hebt om eventueel mee te kunnen delen in de advertentie inkomsten.

Naast een scheve beloningsstructuur is er ook een verschuiving gaande in het sentiment t.o.v. de grote tech platformen. Ze liggen in de clinch met overheden. Meerdere oud Facebook executives klappen uit de school met het inzicht, dat wat ze gebouwd hebben eigenlijk niet voldoet aan hun normen. Recentelijk ging zelfs de oproep #DeleteFacebook rond over het internet. Dit heeft niet altijd direct invloed op de bedrijven, maar zal wel gevolgen hebben voor de beeldvorming die de consument heeft richting de diensten en zo wellicht ongewenst ruimte creëren voor nieuwe partijen.

Daarnaast is er een wens vanuit de consument, met namen van uit de millennials die graag zouden hebben dat bedrijven een steentje bij dragen aan de wereld. 91% procent van de millennials zegt zelfs te zullen switchen naar een merk dat zichzelf wel associeert met een goed doel. Als we deze lijn van denken doortrekken, zou een platform dat gebruikers mee laat delen in de winst niet ook beter scoren? Is het tijd voor nieuwe modellen?

Nieuwe platformen en nieuwe modellen

Er staan nu video diensten op zoals Flixxo en View.ly die gebruikers digitale valuta uitkeren voor het bekijken van content, het delen of het uploaden van content. Je wordt dus betaald voor het gebruiken en meewerken aan het platform. Flixxo gaat zelfs nog iets verder door ook hun gebruikers bij de distributie van content te betrekken. Gebruikers kunnen hun data verbinding in te zetten voor het delen van content, dit alles is gebaseerd op bittorrent technologie. Uiteraard krijgen de gebruikers hier ook voor betaald.

Adverteerders kunnen zelf digitale valuta inkopen direct bij de specifieke kanalen waar ze willen adverteren. Gebruikers die geen valuta hebben en toch de content willen consumeren zonder digitale valuta uit te geven kunnen dit dan doen door een advertentie te bekijken.

Smart contracts voor een geautomatiseerde eerlijke verdeling van de inkomsten

Als gebruiker en content creator kan je zelf aangeven hoeveel digitale valuta je wil ontvangen als mensen je video willen bekijken, je kan zelfs in smart contracts vastleggen dat je de inkomsten ook wil delen met je co-creatoren. Zodra de video bekeken is, wordt na 7 dagen automatisch het smart contract geëxecuteerd en worden de opbrengsten verdeeld. Hier is dus geen intermediair meer voor nodig, dit gaat allemaal automatisch. De regels in het smart contract besturen de operatie en zijn na akkoord niet meer aan te passen. Dit automatiseert de operatie en verlaagt de kosten, waardoor er meer overblijft voor de gebruikers.

Het is voor te stellen dat gebruikers liever een platform gebruiken waar zij zelf ook betaald krijgen voor hun bijdrage. Het idee dat blockchain en smart contracts een nieuwe generatie bedrijven of misschien beter gezegd netwerken faciliteert is denkbaar en zelfs al technisch mogelijk.

Dat het nieuwe economische modellen met zich meebrengt is hopelijk ook meer dan alleen een mooie gedachte. Om te onderzoeken of ik niet alleen ben in deze visie heb ik dit o.a. gevalideerd met Joseph Lubin de co-founder van de tweede grootste cryptocurrency en het grootste smart contract platform Ethereum. Tijdens een ronde tafel gesprek in Austin Texas bij sxsw bleek hij de visie te delen dat er een nieuwe generatie van bedrijven aan het opstaan is die vanaf de grond af anders opgebouwd zijn waar delen meer in de kern zit.

Meer dan een leuke gedachte?

Bedrijven als Flixxo en View.ly draaien nu in een alpha fase en zullen zich moeten gaan bewijzen. Als je kijkt naar een platform als Steemit dan kan je de eerste tekenen zien van een nieuw model dat lijkt te werken. Steemit is een message board dat gebruik maakt van blockchain en virtuele valuta. Mensen betalen elkaar middels micropayments voor het posten, delen en commenten. Via Steem’s eigen virtuele valuta, de Steem dollar. Steemit draait al enkele jaren en groeit gestaag.

Andere bedrijven zijn bezig om het muziek licentie systeem te ontwrichten en willen de  rechten via blockchain technologie verwerken. Waarom is er immers een dure intermediair als Buma stemra nodig terwijl technologie het meeste automatisch kan bijhouden, het netwerk controleert en verwerkt om vervolgens zelfs automatisch rechthebbenden uit te betalen. Dat scheelt enorm in de kosten.

Voor deze nieuwe bedrijven is het natuurlijk niet zo gemakkelijk om te ‘winnen’ van de grote platformen. Al was het alleen al vanwege de schaal van hun concurrenten en de grote hoeveelheid geld dat zij tot hun beschikking hebben. De huidige dominante platformen zijn echter gestoeld op business modellen die meestal afhankelijk zijn van advertentie inkomsten. Zij kunnen niet zo makkelijk omschakelen naar een nieuw meer open model gebaseerd op delen.

Als eerlijkere modellen ontstaan, wanneer kunnen we deze verwachten?

The evolution of two open networks (the internet and digital currency).

Kijkende naar bovenstaande fases, dan zien we dat we pas net begonnen zijn aan fase 3, met het enigszins consument vriendelijk maken van digitale wallets waar de virtuele valuta in opgeslagen kan worden. We zijn dus aan de vroege kant. Maar de technologie, de visie van de bedrijven, en de timing lijkt er langzamerhand voor te zorgen, dat er ruimte komt voor bedrijven die op een open en transparante manier met hun gebruikers willen delen. Hopelijk zal dit de status quo zijn binnen 5 en 10 jaar.

Ik vraag mij af wat er zou gebeuren als de alternatieven voor de dominante platforms nu al uit ontwikkeld en klaar om te gebruiken waren. Zouden mensen dan massaal al overstappen op eerlijkere business modellen? Wat zou je nu al kunnen doen om daar op in te spelen?

1 Smart contracts

In smart contracts leg je regels vast die 1 of meerdere partijen afspreken waar aan voldaan moet worden. Een trigger event kan van te voren gekozen worden, zoals een deellevering of externe variabelen zoals veranderend weer. Als aan de criteria wordt voldaan en gevalideerd is door het netwerk dan wordt het smart contract automatisch uitgevoerd. Hierdoor heb je geen middle man nodig en kan je zelf vele processen automatiseren en versnellen. Tevens hoeven meerdere partijen elkaar onderling niet echt meer te vertrouwen want het vertrouwen wordt vastgelegd in de smart contract.

2 Blockchain

Een digitaal gedecentraliseerd kasboek waar iedereen op het netwerk een zelfde versie van beheerd met alle transacties. In plaats van het hebben van een centraal systeem waar de data op wordt bewaard en transacties worden gecontroleerd is er een decentraal netwerk van computers die allemaal dezelfde database hebben. Als een transactie wordt gedaan moet deze gevalideerd worden door de andere computers of dit een goede of frauduleuze transactie is. Via deze manier kan er niet gefraudeerd worden met de transacties, immers alle nodes moeten het eens zijn met de transactie. Het mooie aan blockchain is dat niet 1 organisatie, overheid of bank het netwerk beheert, het netwerk wordt door ons allemaal beheerd. En in stand gehouden door het netwerk. Er is geen middle man meer.

 

Maandelijkse nieuwsbrief met actuele trends en aanbiedingen

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*