Loading content ...

Telefoon: +31 202 415 730

Bel ons voor vragen of advies

Blog

Happy Moodswings: Doe wat aan die overgang van je

Geschreven door Saron Petronilia

“Doe wat aan die overgang van je. Je collega’s hebben er last van” Al had Saron Petronilia een veel verkocht boek geschreven over de overgang, toch ging ze onderuit toen haar eigen overgang zich aandiende. “Ik ben een jaar uitgeschakeld geweest.” Uit kennis én (eigen) ervaring adviseert ze werkgevers:“Geef een vrouw die overgangssymptomen heeft, alle ruimte om zichzelf opnieuw uitte vinden. Die ruimte gaat zich terugbetalen. Je collega’s komen er zoveel sterker uit dan ze erin gingen.

”Een vrouw die overgangssymptomen krijgt, legt zelf vaak die link niet. Ze reageert op concentratieproblemen, neerslachtigheid of opvliegendheid door een tandje bij te zetten, maar dergelijke vertrouwde ‘overlevingsmechanismes’ blijken geen soelaas te bieden of de zaak juist te verergeren.Dat leidt helaas tot hoger verzuim, achteruit solliciteren, arbeidsconflicten en blijkens onderzoek van psycholoog dr. Claire Hardy zelfs tot stoppen met werken. En dat kan je als werkgever flink geld kosten. 1 Nog afgezien van de kwalitatieve aderlating die het is om vrouwen die de fase van meesterschap hebben bereikt, te moeten verliezen.

Dat vrouwen én werkgevers bijna geen kennis over de overgang paraat hebben, mag vandaag de dag, met 1,8 miljoen werkende vrouwen in de overgangsleeftijd, toch als een lacune worden gezien. Juist omdat overgangssymptomen zo ontwrichtend voor beide partijen kunnen uitpakken.Kennelijk is onze arbeidsmarktcultuur de afgelopen decennia onvoldoende mee veranderd met duidelijke demografische ontwikkelingen. We leven niet meer in 1956,toen vrouwen werden ontslagen als ze trouwden. Toch houden maar weinig organisaties rekening met de veranderende situatie en behoeften van al die ouder wordende vrouwen op verantwoordelijke posities.

Een eerste stap in het inzetbaar houden van vrouwen kan eenvoudig worden gezet door als werkgever actief informatie over deze levensfase in te winnen en beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld in de vorm van lezingen en workshops. Dat biedteen gemakkelijke opening naar openheid over en respect voor de overgang op de werkvloer. Mijn hoop voor de ambitieuze werkende vrouw die merkt dat zij een nieuwe balans zal moeten vinden, is gevestigd op organisaties voor wie duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm is.  Voor wie vooruitgang betekent: het hand in hand bevorderen van het werkplezier en de arbeidsproductiviteit van werknemers, én economische groei.

Ik was blij dat ik zelfstandig ondernemer was toen de overgang bij mij echt inzette. Ik kon een jaar vrijaf nemen van alles wat niet paste, en me concentreren op wat er toedeed: het hervinden van wat ik, met mijn verander(en)de hormoonbalans, belangrijk vond om te doen met mijn kennis, ervaring en inzichten. Ik kreeg gelukkig geen misplaatste opmerkingen van mijn manager, zoals een bekende van mij kreeg: ‘Doe wat aan die overgang van je. Iedereen heeft er last van.

’Wellicht is het niet mogelijk om alle vrouwen het recht te geven om een jaar met sabbatical te gaan als ze te maken krijgen met de overgang. Maar mijn advies is wel:geef vrouwen in de overgangsfase volop erkenning, informatie, ruimte en steun,zodat zij kunnen herontdekken wie ze zijn en wat ze willen doen. Geloof me: u houd ter een sterke, gemotiveerde, doelbewuste en ervaren kracht aan over.”

©Saron Petronilia

_________________

1 Zowel het verzuim als het opvullen van de vacatures is kostbaar. Het kost bijvoorbeeld, volgens Jelle Dijkstra’s Recruitment kengetallen, gemiddeld € 4.728 om een nieuwe medewerker te werven en volgens Vaan Arbeidsrecht € 22.417 om een arbeidscontract (met wederzijds goedvinden) te ontbinden.

Lees meer over Saron Petronilia en haar lezingen 

 

laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*