Loading content ...

Telefoon: +31 202 415 730

Bel ons voor vragen of advies

Professionals en pedagogen met lezingen over het gezin

  • Het moderne gezin is dynamisch. Steeds vaker wordt er bewust gekozen om van de traditionele gezinssituatie af te wijken, en er zijn steeds meer mogelijkheden om dit te realiseren. 
  • Een lezing over het gezin laat u zien welke waarde het gezin heeft, of kan hebben. Als de gezinssituatie anders is dan het traditionele gezin, of er zich moeilijkheden voordoen binnen het gezin is het fijn advies te kunnen krijgen. Voor professionals die te maken krijgen met probleemgezinnen is het belangrijk op de hoogte zijn van actualiteiten op dit gebied.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.