Loading content ...

Telefoon: +31 202 415 730

Bel ons voor vragen of advies
Willem Koops

Interview met Prof. Dr. Willem Koops over opvoeding

Prof. Dr. Willem Koops praat als hoogleraar ontwikkelingspsychologie met ons over de veranderingen in opvoeding en waarom ouders hun nuchtere kritische houding moeten versterken tegenover allerlei “deskundologie”.

Als Universiteitshoogleraar Ontwikkelingspsychologie bij de Universiteit Utrecht heeft prof. dr. Willem Koops met zijn decennia lange ervaringen in Nederland en in het buitenland als geen ander kennis van opvoeding en de verschillende trends hierin.

 

Wat kunt u zeggen over de veranderingen in opvoeding van de laatste drie decennia?

In de laatste drie decennia is de kinderwereld ongelooflijk uitgebreid met het internet. Veel opvoedingsvragen hebben te maken met het gebruik van sociale media door kinderen. Antwoorden zijn niet eenvoudig: in de geschiedenis van opvoedingsideeën is dit alles volkomen nieuw. Ook nieuw is dat kinderen via de wereld van het internet meer toegang hebben tot de volwassen wereld. Waar vroeger seks en geweld bij kinderen weg werd gehouden is dat nu veel moeilijker geworden.

 

Op wat voor manier beïnvloeden de ontwikkelingen van onze maatschappij de puberteit, bijvoorbeeld in de seksuele ontwikkeling?

Voor het eerst sinds de achttiende eeuw is seksualiteit en seksuele recreatie voor adolescenten weer uit de taboesfeer verdwenen. Ouders zijn aanmerkelijk toleranter met betrekking tot seks van hun nog jonge adolescente kinderen. Veilig vrijen is een onderwerp dat bespreekbaar is geworden, ook voor en met schoolgaande kinderen. Dat draagt er aan bij dat uiteindelijk die moeilijke adolescentieperiode zal gaan verdwijnen

 

Wat hebben uw internationale ervaringen bijgedragen aan uw kennis maar ook aan uw manier van lezingen geven?

Internationale ervaring maakt je veel bescheidener: waar ik vroeger al snel dacht dat wat ik in Nederlands onderzoek vond generaliseerbaar was naar het ganse mensdom, weet ik nu hoe ongelooflijk veel variatie in menselijk gedrag zich in de wereld voordoet. Vooral opvoedingspraktijken en de manier waarop men tegen kinderen aankijkt zien er in Aziatische landen totaal anders uit dan in Westerse culturen. De bestudering van die verschillen is zeer inspirerend.
Van vooral Amerikaanse collega’s heb ik geleerd hoe je onderhoudend presenteert: op gepaste tijden grappen, mooie illustraties, maar niet teveel; en heel belangrijk: je gehoor prikkelen tot nadenken, vanzelfsprekendheden ondermijnen, discussiëren met je publiek.

 

Wat is de boodschap die u wilt meegeven aan uw publiek en hoe doet u dit?

Als het gaat over opvoeden dan probeer ik ouders en andere opvoeders vertrouwen te geven in hun spontane intuïties. Wij zijn van nature geschikt om kinderen op te voeden, niet alles hoeft uit boekjes te komen. Als het gaat over wetenschappelijk onderzoek met kinderen, dan probeer ik mijn gehoor zo concreet mogelijk te doen voelen hoe zulk onderzoek uitgevoerd wordt en wat er wel en niet discutabel aan is. Ik probeer hun nuchtere kritische houding te versterken, waardoor ze veel kritischer kunnen omgaan met allerlei “deskundologie” (ik bedoel daarmee: zo genaamde deskundigen die je het idee opdringen dat zonder hun deskundigheid er van kinderen niets terecht kan komen).

 

Elke Geraerts

Activeer het volledige mentaal kapitaal van je organisatie. Elke deed onderzoek naar stress op de werkvloer en schreef het boek 'Mentaal Kapitaal, Versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out'.

Kent u de impact van stress op uw bedrijf en de effecten ervan op uw omzet?  Spreker Elke Geraerts deed onderzoek naar stress en mentale veerkracht en is veelgevraagd...

Farid Tabarki

Farid Tabarki

de Tijdgeest & de vloeibare samenleving

Farid Tabarki doet onderzoek naar de (Europese) tijdgeest. In 2012 is hij uitgeroepen tot Trendwatcher of the Year 2012–2013.  Onderwerpen waar hij onderzoek naar doet en vele lezingen over geeft zijn onder meer: radicale decentralisatie,...

Danielle Braun

Building Tribes - Waardevolle lessen uit de antropologie

Spreker Danielle Braun heeft een ruime ervaring binnen het publieke domein met Corporate Antropologie. Als spreker praat zij graag over organisatiecultuur en leiderschap en begeleidt zij organisaties bij complexe verandering. Daarnaast werkt zij...

Jos Ahlers

Lezingen over sociaal gedrag, maatschappelijke ontwikkelingen en de snelle technologische vooruitgang.

Wie is Generatie Z? Wat verwachten ze van de wereld? Hoe kijken ze naar bedrijven, verenigingen, vakbonden, politieke partijen, overheid en scholen? Wat hebben ze nodig om succesvolle volwassenen te worden? In een entertainende en interactieve...

Bart van den belt

Bart van den Belt

Veelgevraagd spreker en trainer op het gebied van ondernemerschap, gedragsverandering en creativiteit.

Spreker Bart van den Belt is een veelgevraagd spreker en trainer op het gebied van ondernemerschap, gedragsverandering en...

rick-van-asperen

Rick van Asperen

Bent u op zoek naar een performer die tijdens zijn optreden moeiteloos jongleert met inhoud, entertainment en interactie? Ja? Dan is spreker Rick van Asperen écht een spreker voor u!

Origineel, enthousiasmerend en uitermate praktisch. Als spreker Rick van Asperen is geweest dan wordt er nog dagen nagepraat over de aansprekende metaforen, de herkenbare situaties en toepasbare inzichten en...

Pythia Winia

Pythia Winia

Pythia's theatercollege over Mantelzorg en Dementie komen recht uit het hart

'Theatercollege Zorgeloos' is specifiek voor organisaties en bedrijven die betaalde werknemers in dienst hebben die mantelzorger zijn of worden. Vanuit haar persoonlijke ervaring vertelt Pythia Winia over de wereld thuis van de...

Spreker Arash Aazami

Arash Aazami

Dream - Develop - Do 

Spreker Arash Aazami wordt internationaal gezien als energie-expert en is veelgevraagd spreker. Zijn lezingen veranderen uw blik op energie, duurzaamheid en de...

Arjen Banach

Als Organisatieveranderaar en maakt Arjen Banach jullie organisatie klaar voor de wereld van morgen

Spreker Ajen Banach beschrijft zichzelf als vooruitstrevend denker over toekomstgerichtheid van teams en organisaties. Wekelijks verzorgt Arjen lezingen en sessies over de kunst van veranderen, organisatiecultuur, leiderschap en...

Maria Genova

Maria Genova

Toegankelijke lezingen over privacy, identiteitsfraude en computerbeveiliging

Schrijfster en spreker Maria Genova is een veelgevraagde spreker op het gebied van privacy, identiteitsfraude en computerbeveiliging. Haar verhaal over het beveiligen van je computer en mobieltje is voor velen een echte...

Veeg naar links