Loading content ...

Telefoon: +31 202 415 730

Bel ons voor vragen of advies
Patricia Engelaar-Kammeijer

Interview met Patricia Engelaar-Kammeijer

Patricia Engelaar-Kammeijer is ondernemer in ‘drijfveren’. Patricia verzorgt conflictbegeleiding, ze coacht directies, managers en medische specialisten, begeleidt directies bij leiderschapsvraagstukken en verzorgt workshops over o.a. ondernemerschap in de zorg. In dit interview leren wij haar beter kennen.

Ondernemer in ‘drijfveren’, wat bedoel je hier mee?

Voordat ik ondernemer werd heb ik heel veel drijfveermetingen gedaan binnen het bedrijfsleven en de overheid. De betekenis van drijfveren en vooral het verschil tussen die drijfveren heeft enorm veel invloed op het gedrag en de effectiviteit van mensen. Met het meten van drijfveren wordt zichtbaar waar energie van mensen zit. Ik wilde deze kennis en ervaring heel graag toepassen binnen de zorgsector.Dat heeft er toe geleid dat ik (samen met de makers van de drijfverentests van Management Drives en RealDrives) RealDrives Care&Cure (RDCC) heb ontwikkeld.
Mensen die in de zorg werken ervaren dagelijks vaak veel druk vanuit hun omgeving en hebben daardoor moeite om met positieve energie hun werk te kunnen (blijven) doen. De energie weer terug laten komen, zodat men beter kan omgaan met die druk, geeft mij ontzettend veel voldoening.

Met RDCC brengen we in beeld wat mensen eigenlijk willen; waar zit de energie? Hoe kunnen we mensen motiveren? Mensen die de ruimte krijgen om invulling te geven aan hun intrinsieke motivaties komen tot optimale prestaties.
Enerzijds ben ik zelf actief in het begeleiden van teams met behulp van deze test en kunnen we met onze methode de cultuur van hele afdelingen en organisaties in beeld brengen en managers leren beter te sturen, daarnaast leiden we ook mensen op om zelf met het instrument aan de slag te gaan.

Hoe ben je specifiek bij de zorg uitgekomen?

Ik heb in heel veel organisaties gezien hoe bepalend de kennis van drijfveren is voor het werkgeluk van mensen en de effectiviteit van teams. Ik had echt het gevoel dat binnen de zorg dat nog een onbekend terrein was en er tegelijkertijd juist daar veel winst te behalen is door met drijfveren aan de slag te gaan. Hoe zorg je er voor dat de zorgverleners voldoende energie hebben om goede zorg te kunnen verlenen? Het is in mijn optiek ontzettend belangrijk dat zorgverleners goed in hun ‘vel’ zitten.

Wat voor leiderschapsvraagstukken kom je voornamelijk tegen?

Drijfveren laten zien hoe mensen kijken, denken en handelen. Van nature handelen mensen logischerwijs vanuit hun eigen manier van denken. Mensen gaan er vaak te snel vanuit dat anderen hetzelfde denken. We zien echter vaak dat collega’s juist enorm verschillen. Wat voor de een echt een frustratie vormt, is voor de ander een uitdaging. Wat voor de een onbelangrijke details zijn, is voor de ander essentieel. De test brengt dit naar  boven. Waar liggen de verschillen? Waar stoor je je aan? En hoe maak je gebruik van deze verschillen in plaats van dat je elkaar (onbedoeld) frustreert.

Ook onze taal speelt hier een belangrijke rol. Wanneer je denkt over hetzelfde te praten, kan het best zijn dat je het ondertussen eigenlijk over iets heel anders hebt. We vullen woorden op verschillende manieren in. Een woord als ‘samenwerking’ of ‘professionaliteit’ wordt vanuit de verschillende drijfveren echt heel verschillend ingevuld. Deze verschillen laat ik aan mensen zien. Dit geeft de mogelijkheid om antwoord te kunnen geven op vragen als: ‘Hoe kan ik nou het beste aansluiten op de mensen waar ik leiding aan geef?’. Mensen vinden het leuk hier naar te kijken! Door drijfveren te meten weten waar mensen hun energie uit halen en kunnen we hier op inspelen. Het is een hele positieve benadering waar mensen graag mee aan de slag gaan. Binnen de zorg ontbreekt het nog weleens aan ‘Strategisch leiderschap’, wat is jouw ervaring?

Het ontbreekt niet zozeer aan leiderschap, maar we zien dat de drijfveren van het bestuur en de zorgverleners enorm verschillend zijn. Hier ligt een hele grote uitdaging.

Je ziet dat bestuurders en managers druk zijn met ondernemerschap, strategie en visie en hier veel energie insteken. Dit past over het algemeen ook bij het profiel van managers: zij hebben vaak vooral interesse in de ‘wat’ en ‘waarom’ vragen. De zorgverlener heeft echter een andere manier van kijken. De zorgverlener wil alleen verandering wanneer dit zichtbaar een betere bijdrage levert aan de patiëntenzorg. De verbinding tussen deze twee types is moeilijk te maken. Aan de hand van de test kunnen we dit zichtbaar maken. Hier komt weer communicatie bij kijken, hoe maken we verbinding tussen de verschillende drijfveren. Er zijn weinig managers die deze vertaalslag goed kunnen maken. Het procesmatig managen is iets waar nog winst te behalen is. 
Wat kunnen mensen verwachten tijdens een lezing van jou?

Met alledaagse voorbeelden laat ik zien wat de waarde is van het meten van drijfveren. Wat kan je hier mee? De cultuur- en samenwerkingsproblemen die ik schets zijn vaak zeer herkenbaar. Ik geef tijdens de lezing direct bruikbare tips. En zeker als mensen ook de test maken, zijn de lezingen meteen een praktische training.

Het is inspirerend, geeft veel energie en het is vooral ook heel leuk om hier mee aan de slag te gaan!

Pythia Winia

Pythia Winia

Pythia's theatercollege over Mantelzorg en Dementie komen recht uit het hart

'Theatercollege Zorgeloos' is specifiek voor organisaties en bedrijven die betaalde werknemers in dienst hebben die mantelzorger zijn of worden. Vanuit haar persoonlijke ervaring vertelt Pythia Winia over de wereld thuis van de...

Joseph Oubelkas

Joseph Oubelkas

Wat doet gevangenschap met je? En hoe geef je je leven na een heftige ervaring als deze weer vorm? Josephs unieke lezingen over gevangenschap en vrijheid, dromen en doen inspireren breed publiek.

Het leven van spreker Joseph Oubelkas veranderd op een slag. Van jonge ondernemer met een succesvol eigen bedrijf verandert hij tot een gevangene in Marokko. Joseph heeft van 2004 tot 2009 onschuldig vast moeten zitten. Deze ervaring heeft grote...

Remko van der Drift

Remko van der Drift

Remko geeft lezingen en workshops over de groeimindset, hij staat stil bij het belang van falen en laat ons zien hoe we fouten beter kunnen accepteren.

Spreker Remko van der Drift is directeur van het Instituut voor...

Spreker Arash Aazami

Arash Aazami

Dream - Develop - Do 

Spreker Arash Aazami wordt internationaal gezien als energie-expert en is veelgevraagd spreker. Zijn lezingen veranderen uw blik op energie, duurzaamheid en de...

Arjen Banach

Als Organisatieveranderaar en Chief Happiness Officer maakt Arjen Banach jullie organisatie klaar voor de wereld van morgen

Spreker Ajen Banach beschrijft zichzelf als vooruitstrevend denker over toekomstgerichtheid van teams en organisaties. Wekelijks verzorgt Arjen lezingen en sessies over de kunst van veranderen, organisatiecultuur, leiderschap en...

Elke Geraerts

Elke Geaerts deed onderzoek naar stress op de werkvloer en schreef het boek 'Mentaal Kapitaal, Versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out'.

Kent u de impact van stress op uw bedrijf en de effecten ervan op uw omzet?  Spreker Elke Geraerts deed onderzoek naar stress en mentale veerkracht en is veelgevraagd...

Danielle Braun

Building Tribes - Waardevolle lessen uit de antropologie

Spreker Danielle Braun heeft een ruime ervaring binnen het publieke domein met Corporate Antropologie. Als spreker praat zij graag over organisatiecultuur en leiderschap en begeleidt zij organisaties bij complexe verandering. Daarnaast werkt zij...

Nancy Rademaker

Customer Centricity in a networked world

Spreker Nancy Rademaker is één van de weinige vrouwelijke keynote sprekers die de impact van de digitalisering op klantgedrag beschouwt en wat dit voor bedrijven betekent in de interactie met hun klanten. Als internationale keynote spreker deelt...

Vincent Everts

Vincent Everts

Spreker Vincent Everts heeft van zijn passie zijn werk gemaakt en is expert op gebied van de nieuwe technologie.

...

Farid Tabarki

Farid Tabarki

de Tijdsgeest & de vloeibare samenleving

Farid Tabarki doet onderzoek naar de (Europese) tijdgeest. In 2012 is hij uitgeroepen tot Trendwatcher of the Year 2012–2013.  Onderwerpen waar hij onderzoek naar doet en vele lezingen over geeft zijn onder meer: radicale decentralisatie,...

Veeg naar links