Loading content ...

Telefoon: +31 202 415 730

Bel ons voor vragen of advies
Ethische Vraagstukken

Lezingen over Ethische Vraagstukken

Onderstaande sprekers verzorgen lezingen over Ethische Vraagstukken

Over Ethische Vraagstukken

    • Ethiek, ookwel moraalwetenschap is een filosofische benadering waarin we trachten onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Tijdens lange discussies worden de lastige etische dillemma’s besproken. De kritische bezinning over het juiste handelen. Er zijn vier verschillende vormen van Ethiek namelijk: deugd, plicht, gevolg of perspectief.
    • Binnen beroepen hebben we te maken met een beroepsethiek. De beroepsethiek bepaald welk handelen goed of fout en biedt houvast bij het maken van keuzes.