Loading content ...

Telefoon: +31 202 415 730

Bel ons voor vragen of advies
Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen

Lezingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak en voordelen van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat betekent dat zij rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door energie te besparen, afval te scheiden of gehandicapten in dienst te nemen. Hieronder vindt u alle sprekers die ervaring hebben met MVO.

Over Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen

    • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.
    • Profil, People en Planet: dit is de juiste combinatie waar steeds meer bedrijven voor gaan! Wat kan je doen als bedrijf? Bereid zijn mensen met een beperking aan te nemen, oog voor het milleu en je inzetten voor goede doelen. Voorbeelden van activiteiten op dit terrein zijn bijvoorbeeld werknemers die in bedrijfstijd op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan een goed doel of sponsoring of het stimuleren van werknemers om op de fiets naar het werk te gaan.