Loading content ...

Politie

Lezingen over de Politie

Onderstaande sprekers kunnen meer vertellen over politie. Vragen over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.

Over Politie

    • De politie is de uitvoerende macht in de rechtstaat en zorgt voor handhaving van de wet.
    • De politie spoort strafbare feiten op, en onderzoekt deze. Daarnaast heeft de politie een maatschappelijke rol waarin burgers waar nodig directe hulpverlening wordt geboden.