Bel ons op 030 80 80 884

en krijg professioneel advies van onze deskundige consultants
Sprekersbureau Athenas

Patronen die nu aangepakt moeten worden om straks daar te komen waar je wilt staan

DirkJan de Bruijn

Dirk-Jan de Bruijn

Innovatie in Netwerkleiderschap

Tarieven en beschikbaarheid
Dirk-Jan de Bruijn

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Over Dirk-Jan

Lecture icon

Lezingen

Video icon

Video

Interviews icon

Artikelen

Books icon

Boeken

Tarieven en beschikbaarheid

Het blik gericht op de toekomst: spreker Dirk-Jan de Bruijn werkt aan patronen die nu aangepakt moeten worden om straks daar te komen waar je wilt staan. Daarom dat het zo belangrijk is om te werken aan de concretisering van dat toekomstbeeld. Om zo in de geest van Covey te beginnen met het einde voor ogen. Niet voor niets dat zijn laatste boek de pakkende titel ‘Doorbreken van vastgeroeste patronen’ (Scriptum, 2016) heeft meegekregen.

Het is de passie van spreker Dirk-Jan de Bruijn om van een bord spaghetti te transformeren in een schotel asperges, niet vanuit het eigen instituut of koninkrijk, maar vanuit netwerkleiderschap. Werkend vanuit een triple helix benadering vanuit de 4O’s: overheden, ondernemers, onderwijs en omgeving. Om zo met elkaar een nieuw ecosysteem in te richten gericht op de creatie van waarde. En daar praat hij niet alleen over, hij implementeert dat ook. Zo mocht hij onder de vlag van ons recente EU voorzitterschap in opdracht van de Minister Melanie Schultz van Haegen de EU Truck Platooning Challenge organiseren waarbij met connected trucks van alle brands op de openbare weg door Europa is gereden. Om zo dit concept in een learning by doing approach met onze partners naar de volgende fase van de innovatielevenscyclus te tillen – allemaal gericht op het verzilveren van een nieuwe kijk op logistiek en mobiliteit.

Redenen om spreker Dirk-Jan de Bruijn te boeken:

 • Dirk-Jan is een expert op het gebied van netwerkleiderschap binnen organisaties en kan bijdragen bij de ontwikkeling van jouw organisatie
 • Lezingen vol inzichten die je aan het denken zetten
 • De lezingen van Dirk-Jan zijn inspirerend en uitdagend

Patronen die nu aangepakt moeten worden om straks daar te komen waar je wilt staan

Aan de hand van een aantal leidende principes heeft spreker Dirk Jan de Bruijn een eigen praktijktheorie ontwikkeld. Daar publiceert, doceert en spreekt hij frequent over. In zijn lezingen legt hij een sterke link naar de praktijk. Hij laat niet alleen zien hoe je door het stellen van de juiste vragen die mechanismen in het systeem kunt herkennen, maar ook welke praktische interventies je moet toepassen om die vastgeroeste patronen te kunnen doorbreken. Samen met zijn publiek beantwoord Dirk-Jan de Bruijn vragen als: ‘Hoe vitaliseer je een organisatie?’

Nieuwsgierig naar spreker Dirk-Jan de Bruijn? Lees meer in het interview.

Bekijk de lezingen van Dirk-Jan de Bruijn
Lezingen van spreker Dirk-Jan de Bruijn

De lezingen van spreker Dirk-Jan de Bruijn gaan o.a. over

 • Organisatievitaliteit
 • Patronen binnen een bedrijf
 • Waarden en Drijfveren
 • Verandermanagement
Video van spreker Dirk-Jan de Bruijn

TedX Prague: Dirk-Jan de Bruijn

Podcast van spreker Dirk-Jan de Bruijn

Het Moet weer anders

Bekijk de lezingen van Dirk-Jan de Bruijn
25.04.2019

Implementatie Smart Mobility

Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat onze Randstad volledig dichtslipt; overvolle wegen en uitpuilende trams en treinen. Het recente rapport ‘Nationale markt- en capaciteitsanalyse’ voorspelt dat als gevolg van bevolkings- en economische groei het aantal verkeersinfarcten na 2030 een permanent karakter krijgt. Daarnaast zien we een stijging in het aantal verkeersdoden en hebben we in eind 2015 een klimaatakkoord afgesloten in Parijs. Er ligt dus een forse opgave op vlak van doorstroming, duurzaamheid en veiligheid.

Smart mobility (connected en automated driving, denk aan slimme infrastructuur, truckplatooning) kan daarbij in belangrijke mate een oplossing bieden. De techniek ontwikkelt zich exponentieel: begin dit jaar participeerde ik aan een door Connekt georganiseerde smart mobility studiereis aan Silicon Valey en Las Vegas met als conclusie dat de oorspronkelijke agenda met een looptijd van 10 jaar binnen één jaar is bijgesteld naar 3 jaar. Betekent dat over 3 jaar de spullenboel hier op de stoep staat. Alleen: techniek is slechts één deel van het geheel, weliswaar een hele dominante (dé driver), maar ook andere aspecten (denk aan: wet- en regelgeving, digitale infrastructuur, gebruikersacceptatie, privacy, cyber security) zullen in datzelfde tempo ontwikkelt moeten worden. Voorzien van hele stevige koppelvlakken tussen techniek en de wijze waarop die techniek toegepast gaat worden. Vanuit de gedachte dat oorspronkelijk gescheiden systemen (zoals verkeersmanagement, infrastructuur, auto’s, telecom) steeds meer naar elkaar toegroeien en integreren tot één geïntegreerd geheel. Anders gezegd: ‘van een huis naar een thuis’.

Waar nu de schoen wringt is de wijze van organisatie. Met een scala aan publieke spelers gebaseerd op het gedachtegoed van de negentiende-eeuwse staatsrechtsgeleerde Thorbecke – denk alleen maar aan die 400 afzonderlijk opererende wegbeheerders. Die overwegend allemaal hun eigen agenda hebben, daarbij aangestuurd door hun eigen governance en achterban. En dan te bedenken dat de private spelers in dit metier (autofabrikanten, toeleveranciers) allemaal internationaal opereren. Dat zijn bij uitstek ‘global players’. Waarbij schaalvoordelen gelet op die torenhoge investeringen gewoon een must is om bedrijfseconomisch te overleven. Met alle respect voor de ambitieuze plannen van een specifieke vaderlandse regio, je bent pas gesprekspartner van deze partijen als je op nationale schaal opereert mét een hele duidelijke link naar de andere EU-landen. Alles gericht op implementatie van smart mobility op EU-schaal.

Onderstreept om met een hele andere bril naar de huidige bestuurlijke versnippering te kijken. Niet te denken in afzonderlijke instituties, geen bestuurlijke gedrochten te creëren, maar acteren in integrale maatschappelijke oplossingen met een hoog ambitieniveau. Gericht op het creëren van doorbraken. Want deze sense of urgency van permanente mobiliteitsinfarcten onderstreept om nú leiderschap te laten zien dat in staat is om over de schaduw van het eigen koninkrijk te stappen. En om gezamenlijk die sense of excitement te concretiseren. Wat er straks in 2020 of 2022 moet staan. Maar ook om professioneel programmamanagement waarbij je de kracht en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke spelers weet te bundelen. Nieuw? Dacht het niet. Was het niet de Amerikaanse president Harry S. Truman (1884-1972) die destijds al het verschil maakte met zijn bekende quote: ‘it is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credits’. Neem van mij aan: het podium is écht groot genoeg!

30.12.2019

Interview met Dirk-Jan de Bruijn

Dirk-Jan de Bruijn is bedrijfseconoom en actief bij het innoveren van organisaties. In dit interview met Dirk-Jan de Bruijn leren wij meer over zijn kijk op verandermanagement.

We horen vaak dat mensen moeite hebben met het los laten van vaste patronen, om voor iets nieuws te kunnen gaan. Waar komt dat door denk je?
De sleutel ligt in het inzichtelijk maken van de toekomst: het creëren van een wenkend perspectief. Waar we over 5 jaar staan. Want als je weet waar je heen gaat en wat je krijgt in het beloofde land, is het ook veel makkelijker om je oude schoenen weg te gooien. Heel huiselijk in de geest van Dom Helder Camara: ‘if you dream alone it stays a dream, but if you dream together it becomes reality’.

Niet elke vorm van verandering is goed. Hoe weet je of je met een nieuwe verandering op de goede weg bent?
Cruciaal bij een verandering is om de juiste stappen in de juiste volgorde te doorlopen: richten-inrichten-verrichten. Of zoals we geleerd hebben van de golden circle van Simon Sinek: why-how-what. Betekent het hebben van een visie en een beeld ontwikkelen waar we straks staan. Om zoals Covey ons dat heeft geleerd te beginnen met het einde voor ogen: redeneer terug vanuit die stip op de horizon. Dat krijg je ook zicht op de stappen die je vandaag moet zetten om daar straks te komen.

Een van de fundamentele transities in de maatschappij die jij benoemd is van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Kan je dit toelichten?
Dat gaat nadrukkelijk over het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Geen gepamper, niet afwachten, niet naar de ander kijken, maar zelf aan de slag gaan. Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Waarbij je zeker naar de overheid mag kijken die dat proces moet faciliteren. Maar dan wel zonder tribunegedrag.

Welke rol heeft passie bij veranderingen?
Dat is cruciaal: wat is in anderen wil ontsteken moet wel eerst in jezelf branden. Als je er zelf niet in gelooft, wie dan wel. Durf jezelf de virtuele vraag te stellen: zou ik mijn spaarcenten er op durven zetten.

Bekijk de lezingen van Dirk-Jan de Bruijn

Ladders tegen wolken - Excelleren in het 5e innovatietijdperk

Ingewikkelde systeeminnovaties – denk aan transities in energie, mobiliteit, klimaat, veiligheid, zorg – hebben meer nodig dan kortetermijnsturing en micromanagement.

Die vragen om een aanpak waarin het ecosysteem (‘think big,start small, act now’) centraal staat, er sprake is van een sluitende collectieve value case, het gedeelde hogere doel wordt gecombineerd met het individuele belang én zowel publieke als private partijen actief participeren, zonder dat een van hen de baas speelt. Een aanpak die is gebaseerd op twee essentiële ervaringen: meer dan 90 procent van de innovaties komt tot stand tussen organisaties en technologie is slechts in een kwart van de gevallen de echte driver.

Bestel dit boek
Vrijblijvend informatie over Dirk-Jan de Bruijn

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Of neem direct contact op:

Bel: +31(0)308080884

Dirk-Jan de Bruijn geeft lezingen over de volgende onderwerpen