Loading content ...

Telefoon: +31 (0)20 241 57 30

Bel ons voor vragen of advies
Jan Smit

Jan Smit

Organisatieontwikkelaar

Tarieven en beschikbaarheid
Vrijblijvend informatie over Jan Smit

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Over Jan

Lecture icon

Lezingen

Tarieven en beschikbaarheid

Spreker Jan Smit geeft regelmatig lezingen en is hij begeleider van dialoogsessies bij thema’s als Nieuw (Rijnlands) Organiseren en Het Nieuwe Werken. Hij ondersteunt organisaties bij het (her)vinden van hun maatschappelijke bedoeling en door de menselijke maat terug te brengen in het organiseren. Vanuit zijn functie als organisatieontwikkelaar bij Broosz faciliteert en realiseert hij binnen de netwerkorganisatie Slim, Duurzaam, Anders en Nieuw (Rijnlands) Organiseren. 

Jan ondersteunt directies, teams, organisatieonderdelen en leernetwerken. Spreker Jan Smit zet zich regelmatig in voor het faciliteren van dynamische ontwikkelingsprocessen waarin groepen mensen vaak vanuit verschillende vakgebieden of belangen complexe vraagstukken hebben aan te pakken.

Een hoop verschillende termen, maar wat is nou de essenties van het Nieuw Organiseren? Co-creatie, ontmoeting en dialoog spelen een hoofdrol om te komen tot duurzame, humane werkgemeenschappen. Broosz ontwerpt creatieve leercontexten die bijdragen aan een daadwerkelijke ontwikkeling van mensen en organisaties.

Bekijk de lezingen van Jan Smit

    Lezingen van spreker Jan Smit

    • Nieuw Organiseren | Rijnlands Organiseren
    • Zelfsturende teams
    • Co-creatie van veranderingen
Vrijblijvend informatie over Jan Smit

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jan Smit geeft lezingen over de volgende onderwerpen