Bel ons op 030 80 80 884

en krijg professioneel advies van onze deskundige consultants
Sprekersbureau Athenas

Speciaal voor de zorg ontwikkelde drijfverentest, RealDrives en Care&Cure

Patricia Engelaar-Kammeijer

Patricia Engelaar-Kammeijer

Ondernemer in ‘drijfveren’

Tarieven en beschikbaarheid

4.75 van de 5 sterren

Het drijfverenpalet heeft onze groep enorm veel inzicht gegeven. Onderhuidse spanningen die soms gevoeld werden – en lang niet altijd geuit – zijn nu beter terug te voeren op een verschil in drijfveren. Het mooie van de methode is dat de ene drijfveer niet ‘beter’ is dan de andere drijfveer. Iedereen wordt erkend in het feit dat dit voor die persoon de belangrijkste motor is voor het (harde) werken. Patricia werkt met een enorme snelheid. Het is geen softe methode maar juist nogal feitelijk: zo hebben jullie het ingevuld en dit komt eruit. Ik kan het elke groep aanraden. Het is een verdieping die je anders niet makkelijk bereikt!

Prof. dr. Elise van de Putte, hoofd sociale pediatrie UMC Utrecht Bekijk alle referenties

Redenen om spreker Patricia Engelaar-Kammeijer te boeken:

 • De motiverende lezingen van Patricia zijn geschikt voor iedereen binnen jouw organisatie
 • Patricia geeft inspirerende lezingen aan zowel kleine als grote organisaties
 • Een lezing van Patricia is een waardevolle bijdrage voor jouw organisatie
Patricia Engelaar-Kammeijer

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Over Patricia

Lecture icon

Lezingen

References icon

Referenties

Interviews icon

Artikelen

Tarieven en beschikbaarheid

Speciaal voor de zorg ontwikkelde drijfverentest, RealDrives en Care&Cure

Na haar studie Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden heeft Patricia jarenlang verschillende managementfuncties in het bedrijfsleven bekleed. Als medeoprichter en directeur bij Management Drives heeft ze veel ervaringen opgedaan met drijfveermetingen bij het bedrijfsleven en de overheid. 

Zelf afkomstig uit een familie van artsen, weet Patricia hoezeer zorgverleners spanningen ervaren tussen hun werk en hun drijfveren. Om zicht te krijgen op deze spanningen werd speciaal voor de zorg CareDrives (voorheen bekend onder de naam RealDrives Care&Cure) ontwikkeld. Met dit instrument hebben de afgelopen jaren vele maatschappen/vakgroepen, verpleegafdelingen, managers en bestuurders, maar ook ondersteunende diensten inzichten en handvatten gekregen om elkaar beter te begrijpen, fijner samen te werken en effectiever leiding te geven.

De afgelopen jaren heeft Patricia met haar bedrijf CareDrives veel kennis opgedaan over de zorgsector en de mensen die daar werken. Het werd tijd om die kennis breder te delen.

Redenen om spreker Patricia Engelaar-Kammeijer te boeken:

 • De motiverende lezingen van Patricia zijn geschikt voor iedereen binnen jouw organisatie
 • Patricia geeft inspirerende lezingen aan zowel kleine als grote organisaties
 • Een lezing van Patricia is een waardevolle bijdrage voor jouw organisatie

Dit voorjaar verschijnt het boek ‘Who cares? Wat drijft mensen in de zorg en hoe behouden we hun werkplezier’. (klik hier voor de samenvatting)
Wat moet er veranderd worden om te zorgen dat mensen zich gezonder voelen en langer in de zorg willen blijven werken? Hoe kan een hogere arbeidsvreugde worden bereikt, en kunnen tegelijkertijd de kosten verlaagd worden? Die vraag stond centraal in het onderzoek waar dit boek betrekking op heeft, gebruikmakend van de data van CareDrives. Hierbij zijn de drijfveerprofielen van meer dan 15.000 mensen in de zorg gemeten, waarin hopelijk het antwoord besloten ligt. Deze grote hoeveelheid data geeft inzicht in de manier waarop mensen in de zorg functioneren, maar ook in de patronen die zich daarin manifesteren.

Als ‘drijfveren’ specialist is Patricia Engelaar-Kammeijer betrokken bij leiderschapsprogramma’s bij ziekenhuizen, zelfsturings- en positioneringsvraagstukken in de ouderen- en gehandicaptenzorg, samenwerkingsproblemen binnen en fusies tussen maatschappen medisch specialisten, en houdt zij zich bezig met diverse managementvraagstukken zowel in de cure als de caresector. 

Wilt u een inspirerende lezing over wat de betekenis van drijfveren is voor het geluk van mensen in hun werk, hoe verschillend mensen zijn, hoe mensen leven tussen de werkelijke wereld en de wereld van de mogelijkheden, hoe mensen zich aanpassen aan hun werkomgeving en wat dat doet met emoties en gedrag? Spreker Patricia Engelaar-Kammeijer is de aanwezen persoon.

Lees het interview met Patricia Engelaar-Kammeijer 

Bekijk de lezingen van Patricia Engelaar-Kammeijer
Lezingen van spreker Patricia Engelaar-Kammeijer

De onderwerpen waar spreker Patricia Engelaar-Kammeijer o.a. over spreekt

 • Ondernemerschap
 • Drijfveren
 • de Zorg
 • Werken in teamverband

Referenties

Het drijfverenpalet heeft onze groep enorm veel inzicht gegeven. Onderhuidse spanningen die soms gevoeld werden – en lang niet altijd geuit – zijn nu beter terug te voeren op een verschil in drijfveren. Het mooie van de methode is dat de ene drijfveer niet ‘beter’ is dan de andere drijfveer. Iedereen wordt erkend in het feit dat dit voor die persoon de belangrijkste motor is voor het (harde) werken. Patricia werkt met een enorme snelheid. Het is geen softe methode maar juist nogal feitelijk: zo hebben jullie het ingevuld en dit komt eruit. Ik kan het elke groep aanraden. Het is een verdieping die je anders niet makkelijk bereikt!

Prof. dr. Elise van de Putte, hoofd sociale pediatrie UMC Utrecht

“De training ‘Leidinggeven aan professionals’ zouden meer mensen moeten doen!” “Het was een erg leuk en zeer leerzaam programma. Het heeft mijn perspectief weer verbreed.” “Patricia is een kundige docent die mij meer inzicht in mijn eigen drijfveren heeft gegeven en heeft getoond hoe ik beter leiding kan geven.” “Deze training zouden meer mensen moeten doen! Patricia geeft les in een fijn tempo en is een prettige vrouw in de omgang.” “Zeer verhelderende informatie, veel geleerd en geeft een andere kijk op samenwerkingen, die zeker leiden tot positieve veranderingen in werken.”

Deelnemende leidinggevenden, HSK Groep

Tijdens de Green Belt Lean leiderschapstraining hebben we ons verdiept in drijfveren. De training vond plaats onder de bezielende en zeer deskundige leiding van Patricia Engelaar. Zij weet als geen ander over te brengen wat drijfveren over iemand vertellen. Dat je drijfverenprofiel bepalend is voor de manier waarop je denkt, voelt, wat je energie geeft en wat juist energie vreet. Het bepaalt hoe je naar je omgeving kijkt, naar je collega’s, naar je werk. Als je je hiervan bewust bent kun je aansluiten bij de beleveniswereld van anderen en zo doelen bereiken. Ik raad iedereen aan om de test te maken en ben ervan overtuigd dat de meetresultaten een positieve bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling.

Leidinggevende, Isala Zwolle

Er zijn erg leuke en positieve reacties gekomen na de bijeenkomst met Patricia. Er was veel herkenning. Ook het in groepen werken was een succes. Deelnemers vond het opvallend dat ze onderling toch dezelfde ongeschreven regels hadden, terwijl ze wisten dat de groepen niet veel van elkaar verschilden. Zelf ervaar ik meer rust op de afdeling. Begrip en duidelijkheid is goed voor deze groep!

Dijklander Ziekenhuis

Met onze vakgroep hebben we de RealDrives Care&Cure test gedaan. De resultaten van de test werden eerst één op één teruggekoppeld waarna later een bespreking met de hele vakgroep volgde. Het werd een speelse bijeenkomst; na vele eerdere pogingen met het team was dit een leuke, weinig weerstand oproepende en inzichtgevende interventie. Als gespreksleider was Patricia Engelaar duidelijk en stevig en dat zorgde ervoor dat de deelnemers niet afhaakten. De uitleg gaf een ‘aha-erlebnis

Arts, Radboud UMC

Ik ben inmiddels ruim tien jaar werkzaam in de zorg. Vanuit verschillende rollen als manager, adviseur en programmamanager heb ik in een aantal grote ziekenhuizen aan den lijve ervaren hoe moeilijk het is mensen – en daarmee organisaties – daadwerkelijk in beweging te krijgen. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de diepere kern van mensen en hun intrinsieke motivatie. Mensen die de ruimte krijgen om invulling te geven aan hun intrinsieke motivatie komen tot optimale prestaties. Inzicht in drijfveren geeft inzicht in energie. Door aan te sluiten bij deze energie kun je individuen, teams en organisaties daadwerkelijk in beweging brengen. Voor mij persoonlijk heeft het werken met drijfveren tot een andere manier van werken geleid. De samenwerking met RDCC heb ik daarin ervaren als uitermate plezierig, effectief én vruchtbaar. Juist in de zorg is dit zo belangrijk. Zorg is mensenwerk. Investeren in drijfveren leidt tot betere prestaties in organisaties en is daarmee een zeer effectieve aanpak.

Bertien Molenaar – Rhebergen, MD-programmaleider, Isala Zwolle

13.04.2019

Interview met Patricia Engelaar-Kammeijer

Patricia Engelaar-Kammeijer is ondernemer in ‘drijfveren’. Patricia verzorgt conflictbegeleiding, ze coacht directies, managers en medische specialisten, begeleidt directies bij leiderschapsvraagstukken en verzorgt workshops over o.a. ondernemerschap in de zorg. In dit interview leren wij haar beter kennen.

Ondernemer in ‘drijfveren’, wat bedoel je hier mee? 
Voordat ik ondernemer werd heb ik heel veel drijfveermetingen gedaan binnen het bedrijfsleven en de overheid. De betekenis van drijfveren en vooral het verschil tussen die drijfveren heeft enorm veel invloed op het gedrag en de effectiviteit van mensen. Met het meten van drijfveren wordt zichtbaar waar energie van mensen zit. Ik wilde deze kennis en ervaring heel graag toepassen binnen de zorgsector.Dat heeft er toe geleid dat ik (samen met de makers van de drijfverentests van Management Drives en RealDrives) RealDrives Care&Cure (RDCC) heb ontwikkeld.
Mensen die in de zorg werken ervaren dagelijks vaak veel druk vanuit hun omgeving en hebben daardoor moeite om met positieve energie hun werk te kunnen (blijven) doen. De energie weer terug laten komen, zodat men beter kan omgaan met die druk, geeft mij ontzettend veel voldoening.
Met RDCC brengen we in beeld wat mensen eigenlijk willen; waar zit de energie? Hoe kunnen we mensen motiveren? Mensen die de ruimte krijgen om invulling te geven aan hun intrinsieke motivaties komen tot optimale prestaties.
Enerzijds ben ik zelf actief in het begeleiden van teams met behulp van deze test en kunnen we met onze methode de cultuur van hele afdelingen en organisaties in beeld brengen en managers leren beter te sturen, daarnaast leiden we ook mensen op om zelf met het instrument aan de slag te gaan.

Hoe ben je specifiek bij de zorg uitgekomen?
Ik heb in heel veel organisaties gezien hoe bepalend de kennis van drijfveren is voor het werkgeluk van mensen en de effectiviteit van teams. Ik had echt het gevoel dat binnen de zorg dat nog een onbekend terrein was en er tegelijkertijd juist daar veel winst te behalen is door met drijfveren aan de slag te gaan. Hoe zorg je er voor dat de zorgverleners voldoende energie hebben om goede zorg te kunnen verlenen? Het is in mijn optiek ontzettend belangrijk dat zorgverleners goed in hun ‘vel’ zitten.

Wat voor leiderschapsvraagstukken kom je voornamelijk tegen?
Drijfveren laten zien hoe mensen kijken, denken en handelen. Van nature handelen mensen logischerwijs vanuit hun eigen manier van denken. Mensen gaan er vaak te snel vanuit dat anderen hetzelfde denken. We zien echter vaak dat collega’s juist enorm verschillen. Wat voor de een echt een frustratie vormt, is voor de ander een uitdaging. Wat voor de een onbelangrijke details zijn, is voor de ander essentieel. De test brengt dit naar  boven. Waar liggen de verschillen? Waar stoor je je aan? En hoe maak je gebruik van deze verschillen in plaats van dat je elkaar (onbedoeld) frustreert.
Ook onze taal speelt hier een belangrijke rol. Wanneer je denkt over hetzelfde te praten, kan het best zijn dat je het ondertussen eigenlijk over iets heel anders hebt. We vullen woorden op verschillende manieren in. Een woord als ‘samenwerking’ of ‘professionaliteit’ wordt vanuit de verschillende drijfveren echt heel verschillend ingevuld. Deze verschillen laat ik aan mensen zien. Dit geeft de mogelijkheid om antwoord te kunnen geven op vragen als: ‘Hoe kan ik nou het beste aansluiten op de mensen waar ik leiding aan geef?’. Mensen vinden het leuk hier naar te kijken! Door drijfveren te meten weten waar mensen hun energie uit halen en kunnen we hier op inspelen. Het is een hele positieve benadering waar mensen graag mee aan de slag gaan.  *

Binnen de zorg ontbreekt het nog weleens aan ‘Strategisch leiderschap’, wat is jouw ervaring?
Het ontbreekt niet zozeer aan leiderschap, maar we zien dat de drijfveren van het bestuur en de zorgverleners enorm verschillend zijn. Hier ligt een hele grote uitdaging.
Je ziet dat bestuurders en managers druk zijn met ondernemerschap, strategie en visie en hier veel energie insteken. Dit past over het algemeen ook bij het profiel van managers: zij hebben vaak vooral interesse in de ‘wat’ en ‘waarom’ vragen. De zorgverlener heeft echter een andere manier van kijken. De zorgverlener wil alleen verandering wanneer dit zichtbaar een betere bijdrage levert aan de patiëntenzorg. De verbinding tussen deze twee types is moeilijk te maken. Aan de hand van de test kunnen we dit zichtbaar maken. Hier komt weer communicatie bij kijken, hoe maken we verbinding tussen de verschillende drijfveren. Er zijn weinig managers die deze vertaalslag goed kunnen maken. Het procesmatig managen is iets waar nog winst te behalen is.

Wat kunnen mensen verwachten tijdens een lezing van jou?
Met alledaagse voorbeelden laat ik zien wat de waarde is van het meten van drijfveren. Wat kan je hier mee? De cultuur- en samenwerkingsproblemen die ik schets zijn vaak zeer herkenbaar. Ik geef tijdens de lezing direct bruikbare tips. En zeker als mensen ook de test maken, zijn de lezingen meteen een praktische training.

Het is inspirerend, geeft veel energie en het is vooral ook heel leuk om hier mee aan de slag te gaan!

Bekijk de lezingen van Patricia Engelaar-Kammeijer
Vrijblijvend informatie over Patricia Engelaar-Kammeijer

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Of neem direct contact op:

Bel: +31(0)308080884
Patricia Engelaar-Kammeijer
Patricia Engelaar-Kammeijer

4.75 van de 5 sterren

Het drijfverenpalet heeft onze groep enorm veel inzicht gegeven. Onderhuidse spanningen die soms gevoeld werden – en lang niet altijd geuit – zijn nu beter terug te voeren op een verschil in drijfveren. Het mooie van de methode is dat de ene drijfveer niet ‘beter’ is dan de andere drijfveer. Iedereen wordt erkend in het feit dat dit voor die persoon de belangrijkste motor is voor het (harde) werken. Patricia werkt met een enorme snelheid. Het is geen softe methode maar juist nogal feitelijk: zo hebben jullie het ingevuld en dit komt eruit. Ik kan het elke groep aanraden. Het is een verdieping die je anders niet makkelijk bereikt!

Prof. dr. Elise van de Putte, hoofd sociale pediatrie UMC Utrecht Bekijk alle referenties

Patricia Engelaar-Kammeijer geeft lezingen over de volgende onderwerpen