Loading content ...

Vincent Bore

Vincent Böhre

Privacy First

Vincent Böhre is directeur en jurist van Stichting Privacy First. Vanuit zijn mensenrechtelijke achtergrond en pionierswerk bij Privacy First vertelt hij graag over het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Neem contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op! Vul uw gegevens in en wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vincent Böhre studeerde oorspronkelijk Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Door reiservaringen besloot hij echter al snel om het roer radicaal om te gooien en te kiezen voor een studie Internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hier specialiseerde hij zich vervolgens in mensenrechten, waaronder de rechten van inheemse volkeren. Tegelijkertijd werkte hij als part-time researcher bij het advocatenkantoor Loyens & Loeff en was hij vrijwillig actief bij het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Na te zijn afgestudeerd in zowel Internationaal & Europees recht als Nederlands recht was Vincent allereerst werkzaam als juridisch beleidsmedewerker economische, sociale en culturele rechten bij Amnesty International. Vervolgens deed hij in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoek naar de parlementaire geschiedenis en maatschappelijke effecten van het biometrisch paspoort, wat resulteerde in het geruchtmakende WRR-rapport ‘Happy Landings’. Sindsdien was Vincent voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten en is hij directeur en jurist van Stichting Privacy First.

Privacy First is een onafhankelijke stichting ter behoud en bevordering van ieders recht op privacy. Bij Privacy First is Vincent verantwoordelijk voor het dagelijks management, politieke lobby, campagnes en rechtszaken, waaronder de succesvolle rechtszaken van Privacy First tegen de centrale opslag van vingerafdrukken onder de Paspoortwet en de afschaffing van de telecom-bewaarplicht (dataretentie).

Namens Privacy First verschijnt Vincent regelmatig in de media en houdt hij lezingen voor diverse soorten publiek. Kernmissie van zijn werk bij Privacy First is om Nederland tot een internationaal Privacy Gidsland te maken. Dit vergt allereerst bewustwording, gevolgd door privacyvriendelijke wetgeving, beleid en techniek: privacy by design. Wilt u hier als organisatie graag een steentje aan bijdragen? Op interactieve wijze vertelt Vincent graag over actuele privacyproblematiek en mogelijke oplossingen voor de toekomst.

  • Privacy

  • Bescherming van persoonsgegevens

  • Vertrouwelijke communicatie

  • Wetgeving & Beleid

  • Privacy by design

  • Mensenrechten

Gerelateerde sprekers