Loading content ...

Wilma-Klaassen

Wilma Klaassen

Wanneer is er sprake van goede zorg?

Spreker Wilma Klaassen was jarenlang mantelzorger en werkzaam binnen zorg en welzijn. Ze overstijgt haar persoonlijke ervaring door zich te richten op de overbrugging van problemen die complexe samenwerking tussen professionals en zorgvragers in de weg staan. Door vragen te verhelderen, verbindingen te leggen en bij te dragen aan het vinden van nieuwe alternatieven om te komen tot oplossingen.

Boek een lezing

Zou u graag meer willen weten over deze spreker? Neem vrijblijvend contact met ons op. We geven graag advies over de mogelijkheden.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Spreker Wilma Klaassen was jarenlang mantelzorger en werkzaam binnen zorg en welzijn waarvan dertig jaar in de ouderenzorg (psychogeriatrie). In 2012 behaalde ze haar diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Vervolgens werkte ze in de sociale dienstverlening. Daarna koos Wilma voor een intensief mentoraat bij filosofiedepraktijk.nl. Zij ontwikkelde haar denken over belangrijke thema’s zoals: aandacht, samenwerking, veerkracht, kwetsbaarheid en autonomie. Ook verdiepte ze zich in de presentietheorie van Andries Baart. Een benadering die ruimte biedt aan praktische wijsheid en relatiegericht werken.

Door haar persoonlijke ervaring als mantelzorger weet Wilma echt diepgang aan te brengen in haar lezingen en socratische gesprekken over verschillende thema’s op gebied van zorg en samenleving. De jongste van Wilma’s drie kinderen heeft autisme, epilepsie en een verstandelijke beperking. Het gezin heeft jarenlang mantelzorg verleend. Momenteel woont haar dochter in een zorginstelling. Een levenslange en levensbrede zoektocht met telkens nieuwe situaties en dilemma’s.

Sinds 2014 heeft Wilma een eigen onderneming, Bovenhetmaaiveld.nu. Opdat ze haar kennis en ervaring breed kan delen. Dat doet ze door regelmatig lezingen te geven over kwesties die de (mantel)zorg aangaan.

‘Als moeder weet ik het niet zeker, professionals weten het niet zeker, maar laten we het erover hebben en zo stappen maken in de juiste richting.’

    • Lezingen over Mantelzorg

    De jongste dochter van Wilma heeft autisme, epilepsie en een verstandelijke beperking en heeft 24/7 zorg nodig. Dit heeft een enorme impact op haar gezin, haar persoonlijke leven en verwachtingen ten aanzien van de toekomst. Tijdens haar lezingen over mantelzorg vormen haar persoonlijke verhalen het vertrekpunt. Ze overstijgt haar ervaring door zich te richten op de problemen in de samenwerking tussen professionals en zorgvragers. Spreker Wilma Klaassen verheldert vragen, legt verbindingen en draagt bij aan het vinden van alternatieven om zo te komen tot oplossingen.

    •  Moderator socratische gesprekken

    Als moderator van socratische dialogen faciliteert spreker Wilma Klaassen een zinvol gesprek waarin thema’s centraal staan, zoals: Waar houdt helpen op? Kan je regie uit handen geven? Kan je jezelf missen? Wanneer is er sprake van goede samenwerking? Is maatwerk mogelijk? Resultaat: Tijdens de socratische dialoog wordt aan de hand van een vraag een concrete ervaring gekoppeld die systematisch wordt uitgediept. Iedereen die betrokken is bij het thema kan deelnemen aan dit gesprek. Vaak levert de dialoog een verrassend nieuw inzicht op waardoor er op een andere, waardevolle manier naar de kwestie gekeken kan worden.

Gerelateerde sprekers

Wilma Klaassen geeft lezingen over de volgende onderwerpen: