Loading content ...

Telefoon: +31 (0)20 241 57 30

Bel ons voor vragen of advies

Wilma Klaassen

Wanneer is er sprake van goede zorg?

Tarieven en beschikbaarheid
Vrijblijvend informatie over Wilma Klaassen

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Over Wilma

Lecture icon

Lezingen

Tarieven en beschikbaarheid

Wilma Klaassen spreekt als moeder en maatschappelijk werker over de thema’s en dilemma’s waar ouders en gezinnen met een zorgintensief kind mee te maken krijgen. Ook en misschien juist wel als je je kind hebt toevertrouwd aan een zorginstelling. Wanneer het gezin door moet. Ze gebruikt hierbij voorbeelden die dicht op de huid spelen maar ook denkt ze overstijgend. Omdat het altijd gaat over het grotere geheel. En omdat situaties weer veranderen.

Haar lezingen gaan over ouderschap, gezin, intensieve zorg, relaties, leefomgeving, platteland, ogenschijnlijke vanzelfsprekende begrippen en schurende onderwerpen. Over liefde, groei en eindeloos geduld! Ze spreekt als moeder van haar kind met een verstandelijke beperking en als persoon die met afstand kijkt naar wat ze tegenkomt.

Mijn naam is Wilma Klaassen, geboren en opgegroeid in zuid-oost Drenthe. Tussen het zand en veen.
Mijn kindertijd, en later het leven met mijn eigen gezin speelde zich af in het zelfde huis waarin ik in 1964 geboren ben. 
 
‘Het zorg dragen voor mijn jongste dochter heeft grote invloed op wie ik ben en wat ik doe. Ik probeer recht te doen aan alles en iedereen, omdat ik het zorg dragen samen wil doen. Ik heb geleerd om klein te kijken en in een lage versnelling met mijn dochter om te gaan. Met liefde, verstand en eindeloos geduld.’

Spreker Wilma Klaassen was jarenlang mantelzorger en werkzaam binnen zorg en welzijn waarvan dertig jaar in de ouderenzorg (psychogeriatrie). In 2012 behaalde ze haar diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Vervolgens werkte ze in de sociale dienstverlening. Daarna koos Wilma voor een intensief mentoraat bij filosofiedepraktijk.nl. Zij ontwikkelde haar denken over belangrijke thema’s zoals: aandacht, samenwerking, veerkracht, kwetsbaarheid en autonomie. Ook verdiepte ze zich in de presentietheorie van Andries Baart. Een benadering die ruimte biedt aan praktische wijsheid en relatiegericht werken.

Door haar persoonlijke ervaring als mantelzorger weet Wilma echt diepgang aan te brengen in haar lezingen en socratische gesprekken over verschillende thema’s op gebied van zorg en samenleving. De jongste van Wilma’s drie kinderen heeft autisme, epilepsie en een verstandelijke beperking. Het gezin heeft jarenlang mantelzorg verleend. Momenteel woont haar dochter in een zorginstelling. Een levenslange en levensbrede zoektocht met telkens nieuwe situaties en dilemma’s.

Sinds 2014 heeft Wilma een eigen onderneming, Bovenhetmaaiveld.nu. Opdat ze haar kennis en ervaring breed kan delen. Dat doet ze door regelmatig lezingen te geven over kwesties die de (mantel)zorg aangaan. Wilma praat u graag bij over de moeder- en gezinspraktijk van alledag!

Bekijk de lezingen van Wilma Klaassen

    Lezingen over Mantelzorg

    • De jongste dochter van Wilma heeft autisme, epilepsie en een verstandelijke beperking en heeft 24/7 zorg nodig. Dit heeft een enorme impact op haar gezin, haar persoonlijke leven en verwachtingen ten aanzien van de toekomst.
    • Tijdens haar lezingen over mantelzorg vormen haar persoonlijke verhalen het vertrekpunt. Ze overstijgt haar ervaring door zich te richten op de problemen in de samenwerking tussen professionals en zorgvragers. Spreker Wilma Klaassen verheldert vragen, legt verbindingen en draagt bij aan het vinden van alternatieven om zo te komen tot oplossingen.
Vrijblijvend informatie over Wilma Klaassen

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wilma Klaassen geeft lezingen over de volgende onderwerpen