Loading content ...

Telefoon: +31 202 415 730

Bel ons voor vragen of advies
Strafrecht

Lezingen over Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Onze sprekers hebben ervaring met of in de advocatuur van het strafrecht en kunnen u hier alles over vertellen.

Lezingen over Strafrecht:

Over Strafrecht

    • Strafrecht valt uiteen in het materiële strafrecht (de beschrijving van strafbare feiten en straffen) en het formele strafrecht of het strafprocesrecht (het geheel van procedurele spelregels volgens welke het materiële strafrecht wordt toegepast).
    • Strafrecht betreft het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten). De bestraffing staat voorop. Daarin onderscheidt het zich van het aansprakelijkheidsrecht (als onderdeel van het civiele recht of burgerlijk recht). Het slachtoffer speelt in het strafrecht een bescheiden rol, al is die rol in het laatste decennium gegroeid.
    • In Nederland is het materiële strafrecht opgenomen in onder meer het Wetboek van Strafrecht (afgekort tot Sr) en het formele strafrecht in het Wetboek van Strafvordering (afgekort tot Sv).
    • Onze sprekers kunnen u alles vertellen over het strafrecht in werking, maar ook anecdotes en ervaringen over bepaalde bekende en onbekende zaken.