Loading content ...

Telefoon: +31 202 415 730

Bel ons voor vragen of advies
Welzijn Nieuwe stijl
Welzijn Nieuwe stijl

Lezingen over Welzijn Nieuwe Stijl

Lezingen over welzijn nieuwe stijl kunnen zich richten op verschillende aspecten; re-integratie op de arbeidsmarkt, het inzetten van mantelzorgers en vrijwilligers, burgerinitiatief en de samenwerking tussen professionele instanties en informele zorg.

Inspiratiesessies over burgerparticipatie & welzijn nieuwe stijl

  • Bij welzijn nieuwe stijl staat het contact met eigen netwerk voorop. Door middel van eigen kracht conferenties wordt er een inschatting gemaakt van wat netwerk voor een individu kan betekenen.
  • Welzijn nieuwe stijl wordt gelinkt met de decentralisatie en veranderingen op gebied van de WMO en de Participatiesamenleving. Wat wordt precies verstaan onder participatie? en wat bekend dit voor onze samenleving?  Binnen de Participatiesamenleving staat activatie centraal. Ieder individu behoort een actieve rol te vervullen in onze samenleving zowel op economisch als sociaal gebied. De participatiewet zorg ervoor dat iedereen deze plicht vervult op een manier die bij de persoonlijke situatie van het individu past.
  • De Participatiewet, WMO en actief burgerschap. Allen termen die de afgelopen tijd in grote mate voorbij zijn gekomen op sociaal maatschappelijk gebied. Ook de decentralisatie speelt een rol in dit geheel. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen en zijn zoekende hoe ze dit het beste vorm kunnen geven.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.