Bel ons op 030 80 80 884

en krijg professioneel advies van onze deskundige consultants

Privacybeleid1. NIEUWSBRIEVEN VAN ATHENAS

Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief van Athenas, ontvangt u concrete aanbiedingen voor keynotes, seminars of workshops, evenals uitnodigingen voor klant-evenementen. We vragen u vriendelijk om te beslissen hoe we de informatie in onze e-mails kunnen aanpassen, zodat de aanbiedingen die u ontvangt relevant voor u zijn. Door uw telefoonnummer op te geven, geeft u ons de mogelijkheid om u zo nodig te bellen. Geef daarnaast aan in welke regio u woont, zodat we u kunnen uitnodigen voor de evenementen van klanten die we in uw omgeving organiseren.

U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrief door op afmelden te klikken onderaan de e-mails die we u sturen. Houd er rekening mee dat wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, deze permanent is en u niet langer aanbiedingen en uitnodigingen van Athenas zult ontvangen.


2. PERSOONLIJK GEGEVENSBELEID


Een van de belangrijkste doelen van Athenas is het handhaven van het hoogste veiligheidsniveau voor onze klanten, sprekers en medewerkers. Dit geldt ook als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Athenas faciliteert lezingen, seminars en workshops. Athenas is de gegevensbeheerder.

Contactgegevens van Athenas:
Athenas
Stadsplateau 7
3521 AZ Utrecht

Athenas voert alle verwerking van persoonsgegevens uit in overeenstemming met de bestaande wetgeving. Athenas is momenteel bezig met het aanpassen van relevante processen en systemen in overeenstemming met de nieuwe EU-regels inzake de verwerking van persoonsgegevens (GDPR). Wanneer u een lezing, seminar of workshop boekt en uw persoonlijke gegevens aan Athenas verstrekt, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Athenas.


3. HOE VERZAMELT ATHENAS PERSOONSGEGEVENS?

Athenas verzamelt als volgt persoonsgegevens:

• Wanneer u ervoor kiest om een lezing, seminar of workshop te boeken bij Athenas
• Als u zich aanmeldt voor een van onze klant-evenementen
• Als we u hebben gebeld of u hebben ontmoet op een vakbeurs, een klant-evenement of een klant-bezoek en we hebben vastgesteld dat we contact met u kunnen opnemen via e-mail.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens en de verwerking van deze gegevens zal te allen tijde worden uitgevoerd in overeenstemming met de bestaande wetgeving.


4. WELKE INFORMATIE VERZAMELT ATHENAS?

Athenas verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens:

• Naam, telefoonnummer, e-mailadres, regio en informatie over de branche waarin u werkt
• Aanmeldingen voor klant-evenementen
• Demografische informatie.
• Aankoopgeschiedenis, inclusief eventuele interesses
• Feedback via onze klantenonderzoeken
• Browserinformatie


5. WAT IS HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERZAMELING?

Het doel van Athena voor het verzamelen van persoonlijke gegevens kan een of meer van de volgende zijn:

• Het verwerken van uw reservering of boeking van een lezing, seminar of workshop bij Athenas.
• Mogelijkheid om contact met u op te nemen met uitnodigingen voor klant-evenementen en specifieke aanbiedingen op lezingen, evenals inspiratie en nieuws.
• Verbetering en ontwikkeling van de services van Athenas.
• Aanpassen van de communicatie en marketing van Athenas aan u.
• Analyse van uw gebruikersgedrag en re-marketing.
• Beheer van uw relatie met Athenas.
• Naleving van wettelijke vereisten.


6. UW RECHTEN

Onder verwijzing naar de algemene verordening gegevensbescherming heeft u verschillende rechten. Deze rechten zijn als volgt:

• U heeft het recht om inzicht te krijgen in welke persoonsgegevens Athenas over u verwerkt.
• U heeft het recht om de persoonsgegevens die Athenas heeft geregistreerd bij te werken en te corrigeren.
• U heeft het recht om de geregistreerde persoonsgegevens te verwijderen. Als u uw persoonlijke gegevens wilt laten verwijderen, zal Athenas alle informatie verwijderen die Athenas niet wettelijk verplicht is op te slaan.

Op schriftelijk verzoek aan Athenas kunt u ofwel een afdruk van uw persoonlijke gegevens ontvangen, uw persoonlijke gegevens laten bijwerken, bezwaar maken of uw persoonlijke gegevens laten verwijderen. Het verzoek moet door u worden ondertekend en moet uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten. U kunt ook contact opnemen met Athenas als u van mening bent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de wet of andere wettelijke verplichtingen.

Het verzoek moet worden gestuurd naar:
Athenas
Stadsplateau 7
3521 AZ Utrecht

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek om een afdruk, stuurt Athenas deze naar uw postadres. Als u correcties en / of verwijdering van uw persoonlijke gegevens aanvraagt, zal Athenas nagaan of aan de algemene voorwaarden is voldaan en, zo ja, wijzigingen of verwijderingen zo snel mogelijk toepassen.

Athenas kan verzoeken afwijzen die ofwel onredelijk repetitief zijn, onevenredige technische interventie vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het substantieel veranderen van een bestaande praktijk), waardoor de bescherming van de persoonsgegevens van anderen wordt aangetast of in situaties waarin de gevraagde actie als extreem kan worden beschouwd gecompliceerd (zoals verzoeken om informatie die alleen bestaan als back-up).