Bel ons op 030 80 80 884

en krijg professioneel advies van onze deskundige consultants
Sprekersbureau Athenas

Vrijheid van denken en doen in een dynamische maatschappij

De Vrije Denkers

De Vrije Denkers

Arthur Kruisman en Patrick Donath

Tarieven en beschikbaarheid

5 van de 5 sterren

inhoudelijk, aansprekend, onderbouwd ook entertainend

Martin Huijsmans - Dijklander Ziekenhuis Bekijk alle referenties

Wat hebben de Vrije Denkers te bieden?

 • Doen en denken worden in vrijheid samengebracht tijdens een lezing of workshop van de Vrije Denkers. Het dagelijkse werkplezier en de productiviteit in het werk van personeelsleden wordt hierdoor verhoogd.
 • Het optimaal gebruiken van creativiteit en kennis van werknemers stimuleert het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel en dit zal een flinke boost krijgen met een lezing van de Vrije Denkers.
 • De aandacht van de deelnemers wordt voortdurend vastgehouden door middel van toegankelijke theorieën, korte oefeningen en boeiend videomateriaal. Door het aangeven van concrete stappen wordt een metamorfose op de werkvloer aangewakkerd met een workshop van de Vrije Denkers.
De Vrije Denkers

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Vrije Denkers

Lecture icon

Lezingen

Video icon

Video

References icon

Referenties

Tarieven en beschikbaarheid

De Vrije Denkers zijn Arthur Kruisman en Patrick Donath. Zij komen uit de IT-branche waar ze jarenlang een intrapreneurship hebben ontwikkelt. In 2016 besloten zij hun dienstverband te verwisselen voor een zelfstandige onderneming om hun levensvisie te uit te dragen. Met hun overtuigende houding stimuleren deze mannen organisaties en bedrijven welke worstelen met de  druk van maatschappij en de voortdurende vernieuwingen. Zij maken het totaalplaatje van het menselijke brein en het functioneren van een samenleving inzichtelijk voor iedereen die daar belang bij heeft.

Wat hebben de Vrije Denkers te bieden?

 • Doen en denken worden in vrijheid samengebracht tijdens een lezing of workshop van de Vrije Denkers. Het dagelijkse werkplezier en de productiviteit in het werk van personeelsleden wordt hierdoor verhoogd.
 • Het optimaal gebruiken van creativiteit en kennis van werknemers stimuleert het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel en dit zal een flinke boost krijgen met een lezing van de Vrije Denkers.
 • De aandacht van de deelnemers wordt voortdurend vastgehouden door middel van toegankelijke theorieën, korte oefeningen en boeiend videomateriaal. Door het aangeven van concrete stappen wordt een metamorfose op de werkvloer aangewakkerd met een workshop van de Vrije Denkers.

Wie zijn de Vrije Denkers?

Sinds 2008 geven Arthur en Patrick als ‘de Vrije Denkers’  bezielde lezingen en workshops. Hun focus ligt op het bevorderen van de vindingrijkheid van mensen. Hun videoboodschappen op de sociale media zijn vele malen bekeken door een ruim publiek. De positieve reacties op deze video’s heeft hen ertoe gebracht om zich volledig te richten op het verspreiden van strategieën voor meer werkplezier en het doorbreken van de geijkte werkwijze binnen bedrijven. Tijdens hun lezingen doorbreken zij vastgeroeste denkpatronen met betrekking tot werk.

Ze brengen in beeld hoe wij van jongs af aan leren om binnen de lijntjes te kleuren en hoe dit ons beperkt in het optimaal gebruik van onze creativiteit. Door onszelf te herprogrammeren kunnen we onze verbeeldingskracht weer gemakkelijker inzetten voor positieve doeleinden. In een wereld die door allerlei factoren onderhevig is aan verandering, is het noodzakelijk om snel te kunnen schakelen. In de praktijk betekent dit het snel kunnen anticiperen op een verandering en daarvoor is creativiteit in denken en doen nodig. De Vrije Denkers bieden ondersteuning bij deze herprogrammering. Vrijheid is daarbij een sleutelwoord dat ruimte en plezier geeft aan het proces van verandering en ontwikkeling bij mensen. Het perspectief van werken verschuift hierdoor van starre procedures naar anticipatie op veranderingen.

Voor vragen, tarieven en beschikbaarheid neem contact met ons op. Klik hier voor internationale sprekers over dit thema.

Bekijk de lezingen van De Vrije Denkers
Workshop van De Vrije Denkers

Alles van waarde is weerloos

‘Alles van waarde is weerloos’ is een inspiratiesessie waarin we het begrip ‘waarde’ vanuit verschillende perspectieven zullen bespreken. Wij zetten daar yoghurt en vla voor in, maar laten ook zien hoe schending van mensenrechten en ontnemen van vrijheden van invloed kunnen zijn op ‘waarde’. In de sessie brengen wij inspirerende voorbeelden, worden korte oefeningen gedaan en krijgt het begrip ‘waarde’ nieuwe betekenis in een steeds sneller veranderende wereld.

Workshop van De Vrije Denkers

Doen is de beste manier van denken

‘Doen is de beste manier van denken’ is ons vurig betoog over de noodzaak van actie in een turbulente tijd waarin verandering steeds sneller lijkt te gaan. En daar waar verandering sneller gaat dan ons veranderend vermogen toestaat zijn nieuwe vaardigheden en strategieën nodig. Veel organisaties worstelen met hun verschijningsvorm en steeds meer werknemers zijn de reorganisaties zat en willen hun vakmanschap weer met plezier kunnen uitoefenen.

Het ‘doen’ en het ‘denken’ worden in de lezing nadrukkelijk weer met elkaar in verbinding gebracht en meer ‘vrijheid’ van denken en doen is daarin essentieel. In de workshop wordt gewerkt met toegankelijke theorieën, aansprekend videomateriaal en worden diverse korte improvisatie-oefeningen aangeboden om de theorie rond veranderen goed te doorleven en te internaliseren.

Workshop van De Vrije Denkers

Zoek het zelf lekker uit!’

In een wereld waarin verandering sneller gaat dan het verandervermogen kan bijbenen is het voor veel organisaties bijna niet mogelijk om voldoende wendbaar te blijven. Procesdenken, productiviteitsmaatregelen en voorspelbaarheid hebben vaak de overhand. Wat helpt is als de aandacht verschuift van denken naar doen.

In deze workshop delen wij met name onze eigen inspiratie met het publiek. We delen de stappen die wij zelf hebben genomen aan de hand van voorbeelden uit onze eigen ervaring en verrijken dit met korte praktische oefeningen. Wij kunnen putten uit een ruime ervaring met organisaties, processen en vooral het doorbreken van traditionele kaders. Dit roept niet alleen herkenning op maar is vooral een uitnodiging om zelf ook anders aan te kijken tegen waarde-creatie, processen en structuren.

De workshop verleidt het publiek om zelf stappen te ondernemen en een minder afwachtende houding aan te nemen. Meer lef te tonen en de bedoeling van de organisatie te verbinden met hun persoonlijke bedoeling.

Workshop van De Vrije Denkers

Hoe dan? Doe dan!

‘Hoe dan? Doe Dan!’ is een op zichzelf staande workshop, maar kan ook worden gezien als een vervolg op de workshop 1 ‘Doen is de beste manier van denken’. De nadruk in deze workshop ligt nog meer op ‘doen’. Het publiek wordt meegenomen in waarom het zo lastig is om die eerste stap te zetten en hoe slimme mechanismes ervoor kunnen zorgen dat terugval in ‘oud’ gedrag kan worden tegengegaan. Een praktische workshop waarin iedereen ook letterlijk een stap 1 zet. Thema’s zoals: elke dag 1% beter, invloed 10x vergroten, ontwerpen van startlijn ipv finishlijn komen aan de orde.

Workshop van De Vrije Denkers

Nu is beter dan binnenkort

De noodzaak van het NU in actie komen. Niet wachten op binnenkort, op het plan, op de toestemming, op de business case, op de uitwerking van de ‘wat-als’ scenario’s, op het geld. Dit uitstelgedrag van mensen komt voort uit enorme overschatting van het denkvermogen en een ernstige onderschatting van het doenvermogen. Men werkt liever aan toekomstplannen, verwachtingen en voorspellingen dan aan het effectief omgaan met verrassingen in het hier en NU.

Door ‘lerend vermogen’ weer voorrang te geven op het ‘weten en plannen’ krijg je veel beter grip op complexe situaties. ‘Improviseren’ en ‘experimenteren’ helpen het ‘nog niet weten’ onderdeel te maken van onze dagelijkse praktijk. We leren zo vanuit een gemeenschappelijke bedoeling een stap 1 te nemen zonder een stap 2 te kennen. Stap 1 verloopt immers altijd anders dan je vooraf voorspeld had. Dat kun je NU al vaststellen. In het verleden noemden we dat al snel een fout, maar realiseren ons NU dat dit juist onlosmakelijk met ‘leren’ verbonden is.

‘NU’ is nadrukkelijk geen betoog om mensen op te jagen, nog meer werk te geven of het denkvermogen te kort te doen. Het is vooral een aanzet om de handelingsverlegenheid te helpen verkleinen en daarmee het doenvermogen te vergroten. Slimme keuzes maken in wat je NU kan doen waardoor je de toekomst beter naar jezelf kan trekken.

Video van De Vrije Denkers

Promo De Vrije Denkers

Bekijk de lezingen van De Vrije Denkers

Referenties

inhoudelijk, aansprekend, onderbouwd ook entertainend

Martin Huijsmans - Dijklander Ziekenhuis

Vrijblijvend informatie over De Vrije Denkers

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Of neem direct contact op:

Bel: +31(0)308080884
De Vrije Denkers
De Vrije Denkers

5 van de 5 sterren

inhoudelijk, aansprekend, onderbouwd ook entertainend

Martin Huijsmans - Dijklander Ziekenhuis Bekijk alle referenties

De Vrije Denkers geeft lezingen over de volgende onderwerpen