Loading content ...

Telefoon: +31 (0)20 241 57 30

Bel ons voor vragen of advies

"Als ervaringsdeskundige neemt Elke haar publiek mee in haar leven als mantelzorger. "

Elke de Quay

Elke de Quay

Mantelzorg

Tarieven en beschikbaarheid
Vrijblijvend informatie over Elke de Quay

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Over Elke

Lecture icon

Lezingen

Tarieven en beschikbaarheid

Elke de Quay is nu zo’n 16 jaar mantelzorger voor haar meervoudig complex gehandicapte dochter. Haar dochter woont “gewoon” thuis, is “gewoon” onderdeel van het gezin. Een gezin in ontwikkeling. Dit vraagt aanpassingsvermogen, optimisme, wilskracht en vaak ook strijdvaardigheid, en nog veel meer. Talenten die je onderweg ontplooit. Mantelzorg is een proces, van vallen en opstaan. Zorgen voor de ander én (leren) zorgen voor jezelf.

De generatie boven spreker Elke de Quay vraagt ook om mantelzorg. Zorg voor haar vader die inmiddels overleden is aan de gevolgen van Alzheimer en zorg om en voor haar moeder. Vanzelfsprekende zorg, die niet als verplichting moet voelen. Maar de relatie tussen ouders en kind verandert er wel door. De rollen draaien om. Zelfstandigheid wordt afhankelijkheid, kwetsbaarheid. Karakters komen onder een vergrootglas; perspectieven lopen uiteen. Hoe breng je balans in deze nieuwe verhoudingen?

Wanneer je te maken hebt met ziekte of handicap stel je jezelf vragen: wat is kwaliteit van leven, hoe kan en wil ik regie voeren, hoe beslis ik rondom levensdilemma’s, hoe ga ik de dialoog met zorgprofessionals aan? En ook: hoe vanzelfsprekend is het dat je de zorg voor een naaste draagt, hoe bewaak ik mijn eigen grenzen? Er zijn misschien geen eenduidige antwoorden te geven, het proces en het gesprek om tot inzichten te komen is zo boeiend als een reis door een onbekend land.

Vanuit haar bureau “Beter in Gesprek” houdt spreker Elke de Quay zich bezig met communicatie en samenwerking in de zorg. Zij is onder andere docent Communicatie en Attitude aan UMC Utrecht, bekleedt verschillende gastdocentschappen; ze schrijft en spreekt via uiteenlopende podia en is co-denker voor zorgprofessionals.

 

fotografie: Marjon Zeilstra 

Bekijk de lezingen van Elke de Quay

    Lezingen van spreker Elke de Quay

    • Communicatie & Samenwerking in de zorg
    • Mantelzorg
    • Kwaliteit van leven
Vrijblijvend informatie over Elke de Quay

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Elke de Quay geeft lezingen over de volgende onderwerpen