Loading content ...

Marcel van Herpen

Marcel van Herpen

Pedagogische Tact

Spreker Marcel van Herpen stond aan de wieg van het  ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland en is medeoprichter van het NIVOZ. Hij ontwikkelt nieuwe onderwijspraktijk, begeleidt leraren, coaches, opvoeders; hij schrijft en spreekt vanuit een gedreven ambitie: Geen kind mag worden buitengesloten! Hierbij zijn verbondenheid en verantwoordelijkheid zijn uitgangpunten. Een emancipatieproces van leraar en leerling.

Boek een lezing

Zou u graag meer willen weten over deze spreker? Neem vrijblijvend contact met ons op. We geven graag advies over de mogelijkheden.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Spreker Marcel van Herpen startte de eerste school waar Ervaringsgericht onderwijs werd aangeboden en richtte het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland op. Ervaringsgericht onderwijs is een onderwijsconcept dat uitgaat van betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. Dit is gebaseerd op vijf factoren die dit stimuleren: een goede sfeer, het juiste niveau, aansluiten bij de leefwereld, afwisselende activiteiten en ruimte voor keuzes. Een speelse manier van leren waarbij men in het leerproces aansluiting bij de ontwikkeling van het kind zoekt.

Alsmedeoprichter van het NIVOZ en ‘hetkind’  is spreker Marcel van Herpen verantwoordelijk is voor de trajecten ‘Pedagogische Tact’ en ‘Pedagogisch Leiderschap’. Daarnaast is Marcel hoofdcoach van de Ruud van Nistelrooy Academy. Ook was hij de oprichter van Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen.

Marcel van Herpen is actief betrokken bij verschillende projecten. Voor zijn vrijwilligerswerk (kunst en cultuur) en betrokkenheid bij (inter)nationale stichtingen ter bevordering van onderwijs en kinderrechten kreeg Marcel in 2009 ´Ridder in de Orde van Oranje Nassau´.

In contact met kinderen staat interactie en verbondenheid voorop. Laat jezelf zien; als leraar, als professional, als mens. Marcel van Herpen ziet empathie als een belangrijke factor in het contact tussen leraar en kind. Hij is voorstander van een schoolsysteem waar de menselijke verhoudingen het uitgangspunt zijn.

In het boek ‘Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen’ geeft Marcel uitleg over een benadering die de kwaliteit van interacties verhoogt. Ook schreef hij het boek ‘ErvaringsGericht Onderwijs; van oriëntatie tot implementatie’ waarin hij dit onderwijsconcept uitgebreid toelicht. In zijn boek “Ik, de leraar’ beschrijft hij het emancipatieproces van de leraar en de leerling

De juiste balans binnen het onderwijs? Marcel van Herpen laat zien welke aspecten binnen het onderwijs meer aandacht zouden verdienen om zo een gezond onderwijsmilieu te creëren. Hij stimuleert empathisch contact tussen leraar en leerling en geeft advies hoe men dit het beste vorm kan geven.

 

  Dagvoorzitter

  Marcel van Herpen is presentator van het ‘Denk Groter Debat’ voor Omroep Brabant TV waar hij verschillende gasten, waaronder Mark Rutte en Guus Meeuwis, interviewde. Vandaar dat hij eventueel ook ingezet kan worden als dagvoorzitter of debatleider. Marcel verzorgt lezingen zowel in het Nederlands als Engels.

   Spreker Marcel van Herpen geeft lezingen over:

  • Ervaringsgericht onderwijs
  • Onderwijs
  • Pedagogiek
  • Ontwikkelingspsychologie
Gerelateerde sprekers