Bel ons op 030 80 80 884

en krijg professioneel advies van onze deskundige consultants
Sprekersbureau Athenas

Leer meer over de rol van huilen in menselijke emoties en welzijn

Ad Vingerhoets

Ad Vingerhoets

Hoogleraar Emoties en Welbevinden

Tarieven en beschikbaarheid

5 van de 5 sterren

Helder verhaal met zeer waardevolle inhoudt

Enny Versteeg - Netwerk Psychosomatiek Nederland Bekijk alle referenties

Redenen om een lezing van spreker Ad Vingerhoets te boeken

 • Ad Vingerhoets is gespecialiseerd in stress en emoties, heeft meer dan 30 jaar ervaring in het bestuderen van huilen.
 • Zijn onderzoek naar huilen kan ons een dieper inzicht geven in de menselijke natuur en hoe we omgaan met stress en emoties.
Ad Vingerhoets

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Over Ad

Lecture icon

Lezingen

Video icon

Video

Books icon

Boeken

Tarieven en beschikbaarheid

Ad Vingerhoets is Hoogleraar Emoties en Welbevinden die zijn masterdiploma en doctoraat aan de Universiteit van Tilburg heeft behaald. Zijn onderzoek is gericht op stress en emoties in relatie tot gezondheid, met speciale interesse in volwassenen die huilen, het (niet) uiten van emoties, heimwee, nostalgie, kwaliteit van leven en lijden.

Redenen om een lezing van spreker Ad Vingerhoets te boeken

 • Ad Vingerhoets is gespecialiseerd in stress en emoties, heeft meer dan 30 jaar ervaring in het bestuderen van huilen.
 • Zijn onderzoek naar huilen kan ons een dieper inzicht geven in de menselijke natuur en hoe we omgaan met stress en emoties.

Waarom huilen alleen mensen?

Ad Vingerhoets (1953) is emeritus hoogleraar Emoties en Welbevinden van Tilburg University. Hij was verbonden aan het Departement Medische & Klinische Psychologie. Zijn expertise ligt op het gebied van stress en emoties, en kwaliteit van leven. Met nam zijn onderzoek naar vrijetijdsziekte, heimwee en nostalgie, maar vooral huilen trok veel (inter)nationale belangstelling van de geschreven pers en van radio en TV en, tegenwoordig, podcastmakers. Naast zijn vele publicaties in internationale vaktijdschriften, was hij medeauteur van het Gezondheidsraadrapport Stress en Gezondheid en schreef hij ook populaire boeken en artikelen over, onder andere, de liefde (De ondraaglijke lichtheid van de liefde), huilen (Tranen: Waarom mensen huilen) en, zeer recent, emoties (De emotionele mens). Hij hield een TEDx verhaal, trad meerdere keren op voor de Universiteit van Nederland, en sprak en gaf workshops op vele congressen en (inter)nationale festivals, alsmede theatercolleges in verschillende theaters.

Ad heeft meer dan 400 artikelen geschreven in nationale en internationale tijdschriften en boeken. Hij heeft ook 18 boeken geredigeerd of geschreven. Ad is lid van de redactieraden van verschillende internationale tijdschriften en heeft functies bekleed in internationale verenigingen. Hij is ook lid van de wetenschappelijke adviesraden van verschillende internationale bijeenkomsten. Ad was de initiator en organisator van een succesvolle reeks internationale conferenties over het (niet) uiten van emoties bij gezondheid en ziekte, georganiseerd aan de Universiteit van Tilburg.

Voor vragen, tarieven en beschikbaarheid neem contact met ons op.

 

Bekijk de lezingen van Ad Vingerhoets
Lezing van spreker Ad Vingerhoets

De Emotionele Mens - Waarom onze emoties bepalen wie we zijn

Gewapend met de actueelste wetenschappelijke inzichten ontrafelt hij in De emotionele mens de kern van menselijke emoties als angst, blijdschap, verdriet, trots, spijt, nostalgie en walging én laat hij zien hoe deze emoties ons nog altijd tot nut zijn. Sterker nog: we kunnen niet zonder!

Vingerhoets pleit daarom voor een herwaardering van de menselijke emoties: de mens is namelijk van nature een sociaal wezen en om je in een groep staande te houden is het belangrijk dat je je eigen emoties – en die van een ander – begrijpt en op een juiste manier weet in te zetten. Dat was vroeger al van het grootste belang, en dat is nog altijd het geval. De regels van het sociale spel zijn in de loop der evolutie niet wezenlijk veranderd.

Lezing van spreker Ad Vingerhoets

De andere kant van stress: hoe het ons veerkrachtig maakt

Stress heeft een buitengewoon kwalijke reputatie. Het ondermijnt ons functioneren, we kunnen minder goed denken en bovenal is het vooral ook gevaarlijk voor onze gezondheid. Dat is de boodschap die traditioneel voor het voetlicht wordt gebracht. De oplossing om die negatieve gevolgen te voorkomen wordt gevonden in stressmanagement. Maar sinds kort is er ook een ander geluid over stress dat onze aandacht verdient en wat tot nu amper aandacht kreeg. Want het is inderdaad zo dat mensen die aan veel stress-situaties zijn blootgesteld in de regel minder welbevinden en meer ziekte rapporteren. Maar steeds is er ook weer een belangrijke minderheid die juist sterker uit dat soort situaties blijkt te komen. En meerdere studies onder kinderen en met dierexperimenteel onderzoek heeft aangetoond dat nakomelingen die aan milde stress worden blootgesteld op latere leeftijd veel stressbestendiger zijn en meer veerkracht vertonen. Verder is men er steeds meer van bewust dat het idee dat de vecht-of-vlucht reactie de enige stressreactie is, met allerlei negatieve effecten op onze gezondheid thans achterhaald is.

In deze lezing wordt ingegaan op wat in de wetenschap lang over het hoofd is gezien: dat stress in bepaalde omstandigheden juist een zeer positief effect op ons kan hebben. Daarbij wordt er uitleg gegeven over wanneer en waarom dat is en hoe we daaruit lering kunnen trekken en onze kijk op stress kunnen veranderen door onze mindset te veranderen, met verregaande positieve gevolgen voor ons welbevinden.

Lezing van spreker Ad Vingerhoets

Stress en stressmanagement

Wil je effectief stress (wat wordt daar trouwens mee bedoeld?) bestrijden, dan is het essentieel om goed inzicht te hebben in het stressproces en welke factoren daarop een positieve of een negatieve invloed hebben. Pas als je dat doorhebt, kun je vervolgens gaan bekijken wat bij een bepaald persoon werkt. Want effectief stressmanagement is maatwerk. Er is een persoonlijke aanpak nodig. De een zal geholpen zijn met een assertiviteitstraining, de andere met een cursus time-management, weer een ander heeft wellicht meer baat bij een cursus sociale vaardigheden. Alleen met zo’n persoonlijke aanpak doe je niet aan symptoombestrijding, maar pak je de echte oorzaak aan.

Lezing van spreker Ad Vingerhoets

Heimwee en nostalgie

Twee termen die vroeger als synoniem werden gebruikt. Maar hoe verschillend zijn ze in werkelijkheid? Heimwee verwijst naar een soort van mini-rouw, liefdesverdriet dat je hard kan raken als je verwijderd bent van huis. In ernstige gevallen kun je niet meer eten, niet meer slapen, of ontwikkel je koorts. En de enige remedie: terug naar huis. Zelfs als je op vakantie bent in een oord, waar het eigenlijk best wel leuk is. Nostalgie, daarentegen, ervaar je als je herinneringen aan vroeger ophaalt. We zijn meer geneigd om dat te doen als we ons een beetje somber, eenzaam en koud voelen. En dat past perfect. Want nostalgie is de perfecte EHBO-emotie voor dat soort situaties. Het maakt immers dat we ons meer verbonden voelen met anderen, we voelen ons beter, en we worden er letterlijk warmer van.

Lezing van spreker Ad Vingerhoets

Empathie: “soft gedoe” met een grote impact

Business-studenten zien het belang van empathie voor leiderschap niet zo. Want interfereert dat niet met rationeel denken? En hetzelfde geldt voor studenten geneeskunde. Die vragen zich ook af wat ze moeten met al dat “soft gedoe”. Daar wordt toch immers geen patiënt beter van, zo luidt hun redenering.

Hoe anders is de werkelijkheid. In een organisatie met een empathische leider is er veel minder verloop onder het personeel en het werkverzuim is lager, de werknemers voelen zich veel meer betrokken bij de organisatie en zijn meer bereid om, als het nodig is, over te werken of een extra stapje te zetten. Met als resultaat: een hogere productie. Ook in de klinische praktijk, is de invloed van empathie onmiskenbaar. Empathische artsen voelen zich gelukkiger in hun beroep, worden beter gewaardeerd, hebben minder te maken met klachten en juridische procedures, en de patiënten houden zich beter aan de voorschriften en zijn meer therapietrouw. En, niet het minst belangrijk, ze herstellen vaak ook sneller en hebben minder last van allerlei complicaties.

Meer dan voldoende reden dus om eens wat zaken over empathie op een rijtje te zetten en zin en onzin over empathie voor het voetlicht te brengen.

In deze lezing wordt ingegaan op wat empathie is, waarom we het hebben, wat er in de hersenen gebeurt, wat de positieve, maar ook de negatieve kanten zijn. Wie roept vooral onze empathie op en wie niet? Eindconclusie: Een volwaardig leven zonder empathie is niet mogelijk!

   

Video van spreker Ad Vingerhoets

Waarom lucht huilen niet op?

 

Podcast van spreker Ad Vingerhoets

De Podcast Psycholoog - Emoties

Bekijk de lezingen van Ad Vingerhoets

De Emotionele Mens - Waarom onze emoties bepalen wie we zijn

De emotionele mens van Ad Vingerhoets geeft de actueelste inzichten over het belang van alle menselijke emoties. Blozen uit schaamte, schreeuwen uit woede, huilen van verdriet, lachen van vreugde, verstijven van angst – allemaal uitingsvormen van de emotionele software waarmee de evolutie de mens heeft toegerust. En dat is niet zomaar, zo legt emotiedeskundige Ad Vingerhoets uit in deze fascinerende zoektocht naar de kern van ons gevoelsleven.

Bestel dit boek
Vrijblijvend informatie over Ad Vingerhoets

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Of neem direct contact op:

Bel: +31(0)308080884
Ad Vingerhoets
Ad Vingerhoets

5 van de 5 sterren

Helder verhaal met zeer waardevolle inhoudt

Enny Versteeg - Netwerk Psychosomatiek Nederland Bekijk alle referenties

Ad Vingerhoets geeft lezingen over de volgende onderwerpen