Bel ons op 030 80 80 884

en krijg professioneel advies van onze deskundige consultants
Sprekersbureau Athenas

Kees Boele's Onderwijsrevolutie: Humor, Diepgang en Praktische Tips

Spreker Kees Boele

Kees Boele

Expert op het gebied van onderwijs en onderwijsbestuur

Tarieven en beschikbaarheid

5 van de 5 sterren

“Ik zocht voor de jaarlijkse bijeenkomst van toezichthouders in het primair onderwijs in Tilburg een inspirerende spreker op het thema onderwijskwaliteit en de rol van de toezichthouder hierbij. Dr. Kees Boele bleek een goede keuze. Tijdens zijn bijdrage wist Kees te inspireren en te prikkelen. Hij is op zijn gebied een "thought leader". Zijn wijze inzichten zijn geworteld in een diepgaande kennisbasis en grondige praktijkervaring als docent en bestuurder. Kees weet zijn boodschap met flair en humor te brengen waardoor het publiek geboeid blijft tot het laatste moment.”

Drs. Raoul van Etten MBA, Voorzitter Raad van Toezicht Xpect 013 Bekijk alle referenties

Redenen om een lezing van Kees Boele te boeken

 • Kees Boele is in staat om kleine en grote groepen docenten, leidinggevenden, toezichthouders en ouders, blij en enthousiast te maken over de goede en schone zaak van het onderwijs.
 • Hij kan leidinggevenden en toezichthouders, vanuit eigen bestuurlijke ervaring, op inspirerende en prikkelende manier bepalen bij wat de kern is van hun taak.
 • Ook is Kees niet alleen zelf 10 jaar docent geweest, maar ook 20 jaar onderwijsbestuurder. Hij heeft met beide benen in de realiteit gestaan en weet juist van daaruit te inspireren en … een beetje te troosten.
Kees Boele

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Over Kees

Lecture icon

Lezingen

Video icon

Video

References icon

Referenties

Books icon

Boeken

Tarieven en beschikbaarheid

Kees Boele is een bekwame spreker met expertise in economie, filosofie en theologie. Zijn inspirerende lezingen, doorspekt met humor en praktische tips, hebben docenten, leiders en ouders jarenlang geïnspireerd. Bekend van de bestseller “Onderwijsheid” (2015) en met een nieuw werk in 2024, deelt hij diepgaande inzichten als vader, docent en onderwijsbestuurder.

Redenen om een lezing van Kees Boele te boeken

 • Kees Boele is in staat om kleine en grote groepen docenten, leidinggevenden, toezichthouders en ouders, blij en enthousiast te maken over de goede en schone zaak van het onderwijs.
 • Hij kan leidinggevenden en toezichthouders, vanuit eigen bestuurlijke ervaring, op inspirerende en prikkelende manier bepalen bij wat de kern is van hun taak.
 • Ook is Kees niet alleen zelf 10 jaar docent geweest, maar ook 20 jaar onderwijsbestuurder. Hij heeft met beide benen in de realiteit gestaan en weet juist van daaruit te inspireren en … een beetje te troosten.

Over spreker Kees Boele

Spreker Kees Boele, een gerespecteerde econoom, filosoof en theoloog, is al geruime tijd een veelgevraagde autoriteit op het gebied van onderwijs. Zijn inspirerende lezingen, gastcolleges en workshops hebben talloze docenten, leidinggevenden, bestuurders, toezichthouders en ouders beïnvloed. In zijn presentaties combineert hij op meesterlijke wijze ernst, humor, klassieke en filosofische inzichten, evenals praktische tips. Bekend van het succesvolle boek “Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat” (2015), en met het aanstaande werk “Studiestress. Oorzaken en remedies in het onderwijs zelf” in 2024, deelt hij diepgaande inzichten. Op verzoek van de minister schreef hij in 2016 “Passie voor onderwijsbestuur. Van aansprakelijkheid naar aanspreekbaarheid.” Ontdek zijn deskundige perspectief, gevormd door zijn uitgebreide ervaring als vader, docent en onderwijsbestuurder.

Voor vragen, tarieven en beschikbaarheid neem contact met ons op.

Bekijk de lezingen van Kees Boele
Lezing van spreker Kees Boele

Onderwijsheid!

Leerlingen en studenten worden overstelpt met informatie. Velen van hen lijden aan ‘infobesitas’. Ze
raken er onzeker, gestresst en gedesoriënteerd van. Maar geldt hetzelfde niet voor docenten en hun
leidinggevenden? De ene onderwijsmode na de andere, het zoveelste ‘beleidsadvies’ dat op je
bureau verschijnt: we worden er horendol val. We proberen het met informatietechnologie te lijf te
gaan, maar dat helpt niet echt. Het komt er, voor leerlingen, studenten, docenten en
leidinggevenden op aan, dat je kunt selecteren wat nu echt belangrijk is. Daarvoor heb je wijsheid
nodig. Onderwijsmensen moeten daarom weer gaan doen waar het in het onderwijs ten principale
om gaat: onder-wijzen, zodat jongeren wijzer worden en daardoor minder gestrest en onzeker.
De lezing kan vanuit een en dezelfde passie voor jonge mensen de prachtige taak van het onderwijs
worden toegespitst op docenten, ofwel op leidinggevenden en bestuurders, ofwel op
toezichthouders.

Lezing van spreker Kees Boele

Stress onder jongeren. Oorzaken en remedies in het onderwijs zelf!

De cijfers over stress en eenzaamheid onder leerlingen en studenten, steeds jonger ook, zijn
schrikbarend. Je hart bloedt als je ze op je laat inwerken. De druk op hen om te presteren, mooi en
sportief, ondernemend en succesvol te zijn, is enorm. Wat zou het mooi zijn als de (hoge)school iets
had van een nest, waarin je jezelf leert kennen, waar je je talenten ontdekt, een nest ook waar je
fouten mag maken om ervan te leren. Maar, helaas, zelfs de (hoge)school geeft druk! Ook daar moet
je van alles, terwijl het woord ‘school’ oorspronkelijk nota bene ‘vrijplaats’ betekent. Kees Boele laat
in een gloedvol betoog zien hoe de school weer ‘vrijplaats’ kan worden, door aan te wijzen waar
oorzaken van stress in het onderwijs zitten en welke remedies daartegen scholen kunnen toepassen.

video spreker Kees Boele

Vorming moet weer centraal staan in het onderwijs

video spreker Kees Boele

De samenhang der dingen

Bekijk de lezingen van Kees Boele

Referenties

“Kees Boele weet een gemengd gehoor van de eerste tot de laatste minuut te raken. Twee keer in korte tijd mocht ik een lezing van hem bijwonen. Beide keren inspireerde hij mij en mijn collega’s door te spreken over dat wat ons echt beweegt in ons werk (en leven). En door ons aan het denken te zetten. Zijn verhaal is beeldend, uit eigen ervaring en rijk aan bronmateriaal. Hij weet direct vanaf de eerste minuut een relatie te leggen met zijn publiek, mede door de humor waardoor serieuze onderwerpen niet zwaarder dan nodig worden. Hij creëert betrokkenheid, raakt het hart en zo ontstaat er vanzelf een rijk gesprek met en tussen deelnemers. Een rijke ervaring!”

Dick Dekker, adviseur bij Quadraam Scholengroep Arnhem e.o.

“Ik zocht voor de jaarlijkse bijeenkomst van toezichthouders in het primair onderwijs in Tilburg een inspirerende spreker op het thema onderwijskwaliteit en de rol van de toezichthouder hierbij. Dr. Kees Boele bleek een goede keuze. Tijdens zijn bijdrage wist Kees te inspireren en te prikkelen. Hij is op zijn gebied een "thought leader". Zijn wijze inzichten zijn geworteld in een diepgaande kennisbasis en grondige praktijkervaring als docent en bestuurder. Kees weet zijn boodschap met flair en humor te brengen waardoor het publiek geboeid blijft tot het laatste moment.”

Drs. Raoul van Etten MBA, Voorzitter Raad van Toezicht Xpect 013

“Op verzoek van minister Bussemaker van OCW heeft dr. Kees Boele in 2016 het jaarlijkse essay geschreven in het kader van de Dag van het onderwijsbestuur. Prof. Edith Hooge en prof. Kim Putters gingen Kees Boele in 2014 en 2015 voor. Kees Boele presenteerde zijn essay “Passie voor onderwijsbestuur, van aansprakelijkheid naar aanspreekbaarheid” op 16 september 2016 in aanwezigheid van minister Bussemaker aan 90 bestuurders en toezichthouders uit het hoger en middelbaar onderwijs. In een gloedvol betoog pleitte hij voor diepere kwaliteit in het onderwijs en adviseerde aan de bestuurders en toezichthouders om te sturen op passie, vertrouwen en professionals governance. In de visie van Kees Boele moeten bestuurders docenten meer ruimte geven. Ruimte om mee te denken, beslissingen te nemen en om fouten te maken. Het ministerie van OCW kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst met Kees Boele als een zeer betrokken en gepassioneerde onderwijsman.”

Mr. Lex de Lange, raadadviseur en oud-directeur ministerie van OCW

“Hierbij wil ik u graag nog hartelijk bedanken voor uw positieve bijdrage van afgelopen vrijdag aan het congres van de Vereniging van Toezichthouders Onderwijs. Wij kijken terug op een geslaagde congresdag. De evaluaties zijn verwerkt en uw presentatie heeft een mooie beoordeling gekregen, namelijk een 9. Een cijfer om trots op te zijn.”

Ton du Burck, directeur bureau VTOI

Wilt u de deelnemers verrassen met een boek van Kees Boele na een lezing? Vraag ons naar de mogelijkheden of bestel direct één of meerdere exemplaren door op de ‘Bestel dit boek’ link te klikken.

Onderwijsheid

Jong en oud worden overstelpt met informatie. Menigeen lijdt aan ‘infobesitas’. We proberen het met informatietechnologie te lijf te gaan, maar dat helpt niet echt. Waar het namelijk op aan komt, is dat je kunt selecteren welke informatie echt belangrijk is. Daarvoor heb je wijsheid nodig. Onderwijsmensen, meent Kees Boele, moeten daarom weer gaan doen waar het ten principale in het onderwijs om gaat: onder-wijzen, zodat jongeren wijzer worden. Dat kan volgens hem echter alleen als leidinggevenden hun school echt school laten zijn in plaats van een bedrijf. Niet de managementinformatie moet leidend zijn, maar de inhoud van het onderwijs, de passie van docenten en de atmosfeer.

Bestel dit boek
Vrijblijvend informatie over Kees Boele

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Of neem direct contact op:

Bel: +31(0)308080884
Kees Boele
Kees Boele

5 van de 5 sterren

“Ik zocht voor de jaarlijkse bijeenkomst van toezichthouders in het primair onderwijs in Tilburg een inspirerende spreker op het thema onderwijskwaliteit en de rol van de toezichthouder hierbij. Dr. Kees Boele bleek een goede keuze. Tijdens zijn bijdrage wist Kees te inspireren en te prikkelen. Hij is op zijn gebied een "thought leader". Zijn wijze inzichten zijn geworteld in een diepgaande kennisbasis en grondige praktijkervaring als docent en bestuurder. Kees weet zijn boodschap met flair en humor te brengen waardoor het publiek geboeid blijft tot het laatste moment.”

Drs. Raoul van Etten MBA, Voorzitter Raad van Toezicht Xpect 013 Bekijk alle referenties

Kees Boele geeft lezingen over de volgende onderwerpen