Loading content ...

Simone Mark

Simone Mark

Pedagoge en onderwijsdeskundige

Fysiek contact is volstrekt normaal binnen de opvoedingscontext. Echter, als het gaat om opvoeding van professionals ligt dit opeens een stuk gevoeliger. Spreker Simone Mark deed onderzoek naar aanraking binnen het onderwijs. Ze laat het belang van aanraking zien en geeft advies aan ouders en docenten.

Boek een lezing

Zou u graag meer willen weten over deze spreker? Neem vrijblijvend contact met ons op. We geven graag advies over de mogelijkheden.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal, waarbij tactvol handelen van de opvoeder geboden is. Contact kan gezien worden als de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Maar fysiek contact in de professionele, pedagogische relatie is een verkrampt thema geworden. De moraal van de afgelopen decennia, maar ook excessen zoals die uit 2010 met zwemleraar Benno L. en pedagogisch medewerker Robert M., hebben ertoe geleid dat het aanraken van kinderen en jongeren in een professionele context in een taboesfeer terecht zijn gekomen.

Overheden en instellingen hebben uit angst voor incidenten en excessen gekozen voor een instrumentele aanpak met als doel fysiek contact met kinderen te beperken of zelfs te verbieden. Deze protocollering ontkent echter het existentiële niveau van de pedagogische relatie.

Aanraken is een levensbehoefte en omdat aanraken tot verbondenheid leidt met jezelf, de ander en de wereld om je heen, mag het pedagogisch handelen nooit verworden tot een instrumentele aanpak. De existentiële relatie moet het uitgangspunt zijn voor het pedagogische contact, waardoor de leraar goed aanraakt, op het juiste moment, óók in de beleving van het kind. Contact ontwikkel je samen!

Het werk van spreker Simone Mark gaat over de noodzaak van fysiek contact en dat wat je zeker moet weten over het aanraken van kinderen: Aanraken, wat is gewenst en wat is gepast? Mag je een kind nog op schoot nemen? Hoe haal je vechtende kinderen uit elkaar? Mag je een verdrietig meisje een troostende arm bieden? Alleen ‘in contact’ kan de opvoeder het kind (aan)raken en andersom. Het pedagogische motief, de handeling zelf én de beleving van het kind bepalen welk effect de aanraking heeft op de ontwikkeling van het kind en de pedagogische relatie.

Simone Mark studeerde Ecologische Pedagogiek, waar zij onderzoek deed naar aanraking binnen het onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek hebben tot verschillende publicaties geleid, waaronder het boek Pedagogisch Contact, verbondenheid door aanraking (2015). Ze laat het belang van verbondenheid in het onderwijs zien en geeft advies aan ouders en docenten. Ze werkt als zelfstandig onderwijsspecialist onder meer voor het NIVOZ. Daarnaast heeft zij een licentie voor de training Meldcode Kindermishandeling van Movisie en werkte ze voor de Raad van de Kinderbescherming, Hogeschool Utrecht en in het speciaal onderwijs.

  Geluk raakt je aan 

  •  Vanaf onze geboorte zijn we op zoek naar contact met anderen. Het is de brandstof van ons bestaan. In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Het betekent gezien worden, gehoord worden en gevoeld worden. Goed contact maakt gelukkig, maar dat geluk wordt steeds minder vanzelfsprekend als we kinderen niet meer mogen (aan)raken. In een tijd waarin opvoeding juist om meer verbondenheid vraagt, hebben incidenten ons in een kramp gebracht.

   

  Pedagogisch contact; aanraken in de professionele opvoedingscontext

  • Mag je een kind nog op schoot nemen? Hoe haal je vechtende kinderen uit elkaar? Mag je een verdrietig meisje een troostende arm bieden? Dit zijn vragen waar spreker Simone Mark tijdens een lezing over Fysiek contact aandacht aan besteed. De lezing heeft als doel een pleidooi te houden voor de normalisering van de pedagogische aanraking, omdat deze noodzakelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Simone doorbreekt de taboe van fysiek contact binnen de pedagogische context. Ze reikt handvatten aan om je pedagogische intenties te legitimeren en bewuste keuzes te kunnen maken voor goed (fysiek) contact.

   

  Contact en de persoonlijkheid van de leraar

  •  In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal, waarbij tactvol handelen van de opvoeder geboden is. Contact kan gezien worden als de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met het kind, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn voor de ander. Veel leraren lopen het risico uit contact te raken met zichzelf én dus met hun leerlingen doordat zij druk ervaren vanuit hun omgeving: eisen van de inspectie, ouders, de politiek, etc. Tijdens deze lezing brengt Simone leraren terug naar hun oorspronkelijk inspiratie vanuit de gedachte dat pedagogisch vakmanschap voortkomt uit de identiteit en integriteit van de leraar.

   

  Spreker Simone Mark

Lees hier over de ervaringen van andere klanten

Load more...

Gerelateerde sprekers

Simone Mark geeft lezingen over de volgende onderwerpen: