Bel ons op 030 80 80 884

en krijg professioneel advies van onze deskundige consultants
Sprekersbureau Athenas

Flow in je werk aan de hand van de 5 pijlers van werkgeluk

Michiel Hobbelt

Michiel Hobbelt

Als Sociaal psycholoog, MSc en geluksexpert vergroot Michiel Hobbelt het bewustzijn van mensen dat duurzaamheid en geluk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn

Tarieven en beschikbaarheid

5 van de 5 sterren

'Ik heb een aantal keren met Michiel Hobbelt samengewerkt. Hij is uitstekend op de hoogte van 'the science of happiness', op een aangename manier recht voor zijn raap, weet goed zin van onzin te scheiden op zijn vakgebied en in staat om mensen via een lezing of workshop te boeien. Al met al: een open, kritisch, energiek en enthousiast persoon en dito professional.'

Lars Moratis, Professor Antwerp Management School & NHTV Bekijk alle referenties

Redenen om spreker Michiel Hobbelt te boeken:

 • Michiel is een expert op het gebied van geluk op de werkvloer en kan bijdragen bij de ontwikkeling van jouw organisatie
 • De lezingen van Michiel zitten vol entertainment en nieuwe inzichten
 • Veel verschillende organisaties zijn geïnteresseerd in de lezingen van Michiel
Michiel Hobbelt

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
About icon

Over Michiel

Lecture icon

Lezingen

References icon

Referenties

Interviews icon

Artikelen

Books icon

Boeken

Tarieven en beschikbaarheid

Meer dan 80% van de Nederlandse werknemers geeft aan zich niet betrokken te voelen bij hun werk. Dit leidt tot veel verzuim en verloop onder werknemers. Het trainersbureau verzorgt in-house trainingen, workshops en personal coaching.  Een workshop  “geluk op de werkvloer”  leidt tot meer betrokkenheid, betere prestaties en uiteindelijk minder verzuim onder uw werknemers.

Redenen om spreker Michiel Hobbelt te boeken:

 • Michiel is een expert op het gebied van geluk op de werkvloer en kan bijdragen bij de ontwikkeling van jouw organisatie
 • De lezingen van Michiel zitten vol entertainment en nieuwe inzichten
 • Veel verschillende organisaties zijn geïnteresseerd in de lezingen van Michiel

Flow in je werk aan de hand van de 5 pijlers van werkgeluk

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful”

Michiel Hobbelt is sociaal psycholoog en geluksexpert. Met zijn bedrijf ‘De Gelukscentrale’ zet Hobbelt zich in voor (duurzaam) werkgeluk bij bedrijven, organisaties en gemeenten. Naast lezingen voor bedrijven verzorgt spreker Michiel Hobbelt ook cursussen voor particulieren onder het motto: geluk kun je leren. Uit de wetenschap van het geluk blijkt dat geluk van mensen voor 40% is te beïnvloeden door bewust gedrag. Op een praktisch manier leren de deelnemers hun dromen te realiseren door stapje voor stapje hier aan te werken.

Spreker Michiel Hobbelt behaalde een Master Sociale Psychologie aan de UvA. Hij is tijdens zijn studie geïnteresseerd geraakt in duurzaamheid. Tot zijn spijt werden vooral de technische oplossingen serieus genomen om duurzaamheidsproblemen het hoofd te bieden. Gedragsverandering kreeg nauwelijks een plaats binnen de vakken. Als masterstage organiseerde spreker Michiel Hobbelt een symposium over Geluk waar niet alleen drie professoren spraken, maar ook drie Tweede-Kamerleden, waaronder Femke Halsema. Na zijn studie werkte hij voor geluksprofessor Ruut Veenhoven, één van de sprekers.

Voor vragen, tarieven en beschikbaarheid neem contact met ons op.

 

Bekijk de lezingen van Michiel Hobbelt
Lezing van Spreker Michiel Hobbelt 

De 5 pijlers van werkgeluk

Slechts enkele factoren bepalen ons werkgeluk. En die factoren kunnen wij zelf bepalen! In De 5 pijlers van werkgeluk ervaar je zelf hoe jouw werkgeluk-index er uitziet. Je krijgt handvatten om nóg gelukkiger te zijn in je werk. Voorafgaand aan de workshop meten we jouw werkgeluk met de Werkgelukindex. Vervolgens ga jij door middel van oefeningen met de uitslagen aan de slag.

Resultaat: Je bent in staat om voor jouw persoonlijke situatie de 5 pijlers van werkgeluk te herkennen. Gezamenlijk kunnen strategieën voor meer werkgeluk worden ontwikkeld.

Lezing van Spreker Michiel Hobbelt 

Cup of Flow

Manage je energie, niet je tijd! Met Cup of Flow ontwikkel je drive en focus, creëer je progressie met small wins, zorg je voor continue uitdagingen, blijf je vitaal en vermijd je  schijnproductiviteit. Hard werken leidt namelijk niet altijd tot succes en succes maakt niet per se gelukkig. Het ervaren van flow op het werk daarentegen maakt gelukkiger én productiever.

Resultaat: Met concrete vaardigheden en tools krijg je meer vat op je eigen vitaliteit – en dat van het team. Je leert workdesign-technieken en komt tot een hogere productiviteit.

Lezing van Spreker Michiel Hobbelt 

Duurzaam Geluk

Inspirerende doelen doen ertoe. Ze verwoorden een herkenbare en uitdagende ambitie waarmee mensen zich identificeren. Duurzaamheid is zo’n doel. Duurzaam geluk creëert betrokkenheid bij het werk en de organisatie – ook over een langere termijn. Het is maatschappelijk relevant, verbindend, activerend en stimulerend. Deze kwaliteiten vertalen zich in productiviteit.

Resultaat: Je ontdekt waar je overtuigingen liggen en hoe je deze vorm kunt geven op het werk. Je raakt geïnspireerd en bevlogen en wint aan productiviteit.

Lezing van Spreker Michiel Hobbelt 

Geluk en Duurzaam Gedrag

Geluk en duurzaam gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een duurzaam en gelukkig leven is een dynamisch leven met vrienden en familie, persoonlijke ontwikkeling, bijdragen aan de samenleving, leven met aandacht en beweging. Veel mensen vinden duurzaamheid belangrijk, maar het lukt ze niet altijd om ernaar te handelen. Waarom niet?

Resultaat: Je ontdekt hoe je op een duurzame manier gelukkig kan leven.

   

Referenties

'Ik heb een aantal keren met Michiel Hobbelt samengewerkt. Hij is uitstekend op de hoogte van 'the science of happiness', op een aangename manier recht voor zijn raap, weet goed zin van onzin te scheiden op zijn vakgebied en in staat om mensen via een lezing of workshop te boeien. Al met al: een open, kritisch, energiek en enthousiast persoon en dito professional.'

Lars Moratis, Professor Antwerp Management School & NHTV

03.07.2018

De 5 pijlers van werkgeluk

Wat is het recept voor geluk? Sigmund Freud: ‘Werk en liefde.’

De Nederlandse economie is de laatste decennia veranderd in een diensteneconomie. Het werk dat we doen is steeds creatiever en minder routinematig geworden en juist hierdoor is het werkgeluk ook toegenomen. Routinematig werk komt steeds minder voor in het Westerse landen. Belonen en straffen werkt goed voor routinematig werk, maar juist niet voor  artistiek, empathisch en niet-routinematig werk. Belonen en straffen gaat ervan uit dat werk van nature niet plezierig is. Organisaties zijn steeds egalitairder geworden. Voor egalitaire organisaties heb je mensen nodig die gemotiveerd zijn vanuit zichzelf. Routinematig werk vergt aansturing, terwijl niet-routinematig werk een zelfstandige werkhouding vergt. Hoe motiveer je mensen? Hoe vergroot je werkgeluk?

Belonen en straffen werkt het beste bij gemakkelijk en routinematig werk. Op creatief, empathisch en niet-routinematig werk hebben beloningen en straffen vaak zelfs een negatief effect op onder andere de productiviteit. Bij dit soort werk kan het beste de intrinsieke motivatie van mensen worden gestimuleerd. Intrinsieke motivatie van mensen wordt bepaald door: autonomie, persoonlijke ontwikkeling (mastery) en zingeving. Wanneer deze facetten van een baan optimaal zijn, dan is de werknemer optimaal gemotiveerd. Deze facetten zijn gestoeld op de Self-Determination Theory. Volgens deze theorie bestaan er drie universele psychologisch aangeboren behoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Wanneer aan deze behoeften gehoor is gegeven, dan zijn mensen gemotiveerd, productief en gelukkig. Op basis hiervan zijn de vijf pijlers van geluk gebaseerd: Autonomie, persoonlijke groei, zingeving, relaties en vitaliteit. De 5 pijlers van werkgeluk.

Werkgeluk pijler 1: Autonomie
Autonomie is anders dan onafhankelijkheid. Autonomie betekent handelen naar eigen keuze en kan dus ook betekenen dat je autonoom bent en ondertussen afhankelijk van elkaar bent. Onze natuur is dat we nieuwsgierig zijn en dat we zelf richting geven. Autonomie zorgt voor dat mensen hun werk daadwerkelijk beter doen, een hogere productiviteit, minder burn-out en een hoger geluksniveau.
Een organisatievorm die sterk gebaseerd is op autonomie is ‘ROWE’ (Results-Only Work Environment). Het maakt niet uit hoe ze hun werk doen, wanneer of waar, als het resultaat maar goed is. De productiviteit neemt toe en stress neemt af. Mensen richten zich op hun werk in plaats van zich te richten of iemand hun betrapt op niet aanwezig zijn. Belangrijk is wel dat er goede afspraken worden gemaakt.

Intrinsieke motivatie van mensen neemt toe wanneer hun autonomie op vier vlakken wordt vergroot (4T’s): hun taak (laat mensen zelf kiezen wat ze willen doen), hun tijd (niet belonen op het aantal uren, maar op het resultaat), hun techniek (hoe ze hun werk doen) en hun team.

Werkgeluk pijler 2: Persoonlijke groei
De flow-ervaring (optimale ervaring) is van toepassing op het geluk van mensen op de werkvloer. Mensen geven aan dat ze zich in flow sterk en efficiënt voelen, op de top van hun kunnen, alert, de situatie meester en zich totaal onbewust van zichzelf. Wat ze doen, doen ze zuiver om het doen. Werkomgevingen die flow-vriendelijk zijn, helpen mensen om te streven naar persoonlijke ontwikkeling, waardoor hun productiviteit en voldoening toenemen (March, 2005). Flow ontstaat onder bepaalde omstandigheden, namelijk wanneer iemand iets wil bereiken wat moeilijk is (maar niet te moeilijk of te gemakkelijk), de moeite waard is, onmiddellijke feedback geeft, volledig geconcentreerd is in het moment en verlies van het bewustzijn van het zelf. De optimale ervaring is dus iets dat wij doen gebeuren. Het zetten van zelfgekozen doelen om vaardigheden te ontwikkelen is belangrijk om in een flow te komen, maar wanneer doelen door anderen worden opgelegd, kunnen schadelijke effecten optreden.

Werkgeluk pijler 3: Zingeving
Mensen werken extra hard voor een doel buiten zichzelf. Mensen die intrinsiek gemotiveerd worden, leggen evenveel nadruk op winst als op doelen buiten zichzelf. Werknemers invloed geven over wat ze kunnen bijdragen aan de samenleving, zorgt voor een verhoogde motivatie om te werken. Vrijgevigheid en bereid zijn te delen maakt mensen gelukkig. Gelukkige mensen doen dingen op hun werk die verder gaan dan hun taakomschrijving (bijvoorbeeld een collega helpen ondanks hoge werkdruk). Een bijdrage leveren aan het grotere geheel kan een welkome afwisseling zijn van je eigen sores en gepieker, omdat je je aandacht op iets anders richt.

Werkgeluk pijler 4: Relaties
Van de vijf pijlers zijn kwalitatief goede relaties het belangrijkste voor ons werkgeluk. Het werkt naar twee kanten: Mensen worden gelukkig van relaties en gelukkige mensen hebben meer kans op relaties. Om gelukkig te zijn is het belangrijk om te blijven werken aan je sociale vaardigheden, hechte persoonlijke banden en wederzijdse steun. Een van de belangrijkste functies van sociale banden is het feit dat zij in moeilijke tijden sociale ondersteuning bieden. Sociale steun kan zorgen voor een buffer tegen financiële onzekerheid en stress. Tevens helpt sociale steun mensen bij het stellen van doelen, het bereiken van doelen en het behouden van doelen. Mensen met een sterk sociaal netwerk zijn gezonder en leven langer.

Werkgeluk pijler 5: Vitaliteit
Wanneer je fit bent, heb je meer energie en meer veerkracht. Voldoende slaap, gezonde voeding, vermijding van langdurige stress en voldoende beweging zijn allemaal ingangen voor een gezond en fit leven. Onder vitaliteit verstaan we ook mentale veerkracht. Wanneer je goede copingstrategieën hanteert, kun je makkelijker omgaan met tegenslag. Je bent minder snel uit het veld geslagen en voelt je over het algemeen gelukkiger.

Michiel Hobbelt is sociaal psycholoog, MSc en geluksexpert. Hij meet het werkgeluk met de Werkgelukindex. Vervolgens traint en coacht hij werknemers en het management. Dit zorgt voor meer productiviteit, meer samenwerking en minder ziekteverzuim.

Bekijk de lezingen van Michiel Hobbelt

Flow in je werk - Voorkom een burn-out en geef je prestaties een boost!

Is FLOW iets magisch? Zoiets als inspiratie? Iets wat er ineens is en ongrijpbaar lijkt? Iets waar je op kunt hopen, maar wat lastig is te beïnvloeden? Nee. We weten juist precies wat je nodig hebt om FLOW te ervaren. En het mooie is: op alles wat je nodig hebt, kun je grote invloed hebben! Flow creëer je zelf. Flow met je hart en flow met je hoofd.

Sociaal psycholoog Michiel Hobbelt en workdesign-consultant Klaas-Jan Reincke bundelen hun kennis en ervaring in dit über-inspirerende en superpraktische doe-het zelf-boekje over FLOW. Je ontdekt niet alleen waarom FLOW zo ongelooflijk belangrijk is, maar ook hoe je het creëert en toepast: in je werk én in je leven. Op simpele en creatieve wijze optimaliseer je zo in no-time focus, plezier, drive én prestaties!

Bestel dit boek
Vrijblijvend informatie over Michiel Hobbelt

Snel informatie over tarieven en beschikbaarheid

 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Of neem direct contact op:

Bel: +31(0)308080884
Michiel Hobbelt
Michiel Hobbelt

5 van de 5 sterren

'Ik heb een aantal keren met Michiel Hobbelt samengewerkt. Hij is uitstekend op de hoogte van 'the science of happiness', op een aangename manier recht voor zijn raap, weet goed zin van onzin te scheiden op zijn vakgebied en in staat om mensen via een lezing of workshop te boeien. Al met al: een open, kritisch, energiek en enthousiast persoon en dito professional.'

Lars Moratis, Professor Antwerp Management School & NHTV Bekijk alle referenties

Michiel Hobbelt geeft lezingen over de volgende onderwerpen